Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
694z dziś
3459z ostatnich 7 dni
16080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi Inżyniera dla robót dodatkowych...

Przedmiot:

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi Inżyniera dla robót dodatkowych realizowanych w ramach nadzorowanych Kontraktów

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji
Chemiczna 8
65-713 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Tel.: +48 785110499
przetargi.jrp@mzk.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi Inżyniera dla robót dodatkowych realizowanych w ramach nadzorowanych Kontraktów

Przedmiotem zamówienia jest objęcie usługą Inżyniera dodatkowego zakresu rzeczowego nadzorowanych Kontraktów na roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze" (dalej: ,,Kontrakt X"), ,,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze" (dalej: ,,Kontrakt XI") oraz ,,Budowa infrastruktury elektro-energetycznej na pętlach autobusowych oraz systemem telemetrycznym" (dalej: ,,Kontrakt XIII-2") (łącznie zwanymi dalej: ,,Kontraktami"), w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz wykonywaniu czynności przewidzianych dla ,,Inżyniera" w rozumieniu Kontraktów.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 186 654.51 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
71248000
71318000
71520000
71540000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Adres realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania nadzoru nad realizacją Kontraktów: Zielona Góra, województwo lubuskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie podstawowe na wykonanie zamówienia publicznego na usługę pn.: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla kontraktów X, XI, XIII realizowanych w ramach Projektu pn. ,,Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" udzielone zostało w dniu 17.5.2017 roku (dalej: ,,Zamówienie podstawowe").

Zakresy robót w ramach nadzorowanych Kontraktów zostały rozszerzone w sposób znaczny, z uwagi na okoliczności nieprzewidywane na etapie udzielenia zamówienia.

Rozszerzone zakresy Kontraktów winny być objęte usługą Inżyniera w tym pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz wykonywaniem czynności przewidzianych dla ,,Inżyniera" w rozumieniu Kontraktów.

Inżynier będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w ścisłej współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w sposób polegający na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot Zamówienia Podstawowego w czasie realizacji dodatkowego zakresu rzeczowego nadzorowanych Kontraktów na roboty budowlane.

CPV: 71000000

Dokument nr: 2/UE/JRP/2019

Uwagi:
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego jest elementem projektu pn.: ,,Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" nr POIS.06.01.00-00-0019/16 (dalej: ,,Projekt") współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające w myśl art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. - dalej: ,,Pzp") oraz aktów wykonawczych do Pzp do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 17.5.2017 roku na wykonanie zamówienia publicznego.

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych ,,Eko-Inwest" S.A.
Jerzego Zimowskiego
Szczecin
71-281
Polska
Kod NUTS: PL428
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 186 654.51 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Kontakt:
Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji
Chemiczna 8
Zielona Góra
65-713
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Patrzylas
Tel.: +48 785110499
E-mail: przetargi.jrp@mzk.zgora.pl
Kod NUTS: PL432

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.