Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu muru wzmacniającego koryto rzeki oraz udrożnienie przepustów

Przedmiot:

Wykonanie remontu muru wzmacniającego koryto rzeki oraz udrożnienie przepustów

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
ul.Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój
powiat: kłodzki
tel. (074) 866 19 26, 866 19 28, 862 17 00,fax. (074) 866 13 51, (074) 8621 718, tel. 74 8 621 723
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kudowa-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie remontu muru wzmacniającego koryto rzeki oraz udrożnienie przepustów"
Opis przedmiotu zamówienia:
I. Wykonanie remontu muru przy ulicy Kościuszki na wysokości posesji nr 166, długości 3mb podpierającego korpus drogi i stanowiącego prawy brzeg potoku Czermnica. Należy odtworzyć korpus betonowy.
II. Udrożnienie i wzmocnienie dwóch przepustów na odcinku Pstrążna - Bukowina.
(opis techniczny przedmiotu zamówienia w załączeniu ) *

CPV: 50.80.00.00 - 3

Dokument nr: GKZM.7021.6.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 5 - Biuro Obsługi Klienta w terminie do dnia 16.04.2019r. do godziny 13:00 w formie:
a. pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój) oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: ,,Oferta na: (nazwa zadania)" Nie otwierać przed dniem 16.04.2019r. do godz.13:15 .*

Miejsce i termin realizacji:
a) termin realizacji zamówienia do 17 maja 2019r.

Wymagania:
Istotne dla stron postanowienia umowy:
b) oczekiwany okres gwarancji: brak
c) warunki płatności: 7 dni - licząc od daty otrzymania faktury*,
d) kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem % - najniższa cena - 100%.
e) kary umowne:
o za odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w umowie,
o za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w umowie,
o za opóźnienie w wykonaniu umowy - w wysokości 0,5% ceny brutto określonej za każdy dzień opóźnienia,
o za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
Kara umowna winna zostać zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.
Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie ww. zamówienia jest p. Magdalena Żukowska, tel. 74 8 621 723

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.