Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
15553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Rozbiórka terminala pasażerskiego

Przedmiot:

,,Rozbiórka terminala pasażerskiego

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Państwowe ,,Porty Lotnicze" w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 665 004 384
r.slodzinski@polish-airports.com
https://portal.smartpzp.pl/ppl_podprogowe/public/postepowanie?postepowanie=1616098
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzjelenia zamówienia na zadanie: ,,Rozbiórka terminala pasażerskiego na lotnisku Radom-Sadków".
Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka terminala pasażerskiego na lotnisku Radom-Sadków.

Dokument nr: 90/PN/N/TLLZZ/19

Specyfikacja:
4. Sposób otrzymania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
SIWZ dostępny jest na Platformie Zakupowej PPL, dostępną pod adresem:
https: / /portal.smartDZP.pl/pol podprogowe

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/ppl_podprogowe/public/postepowanie?postepowanie=1616098
Mieisca i termin składania ofert:
Ofertę, w sposób opisany w SIWZ, należy złożyć na Platformie Zakupowej nie później niż do dnia 15.04.2019 roku. do godziny 12.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
6 tygodni od daty protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

Wymagania:
Kryteria oceny ofert:
cena - waga kryterium - 100 %,
5. Sposób przeprowadzenia postępowania:
Postępowanie prowadzone będzie poprzez Platformę Zakupową PPL, dostępną pod adresem:
https://portal.smartPZP.pl/ppl podprogowe
Regulamin Platformy Zakupowej wraz z instrukcją użytkowania znajduje się pod adresem:
https://portal.smartPZP.pl/ppl podprogowe/eleamino
W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowane się Wykonawcy na ww. Platformie Zakupowej pod adresem:
https: / /portal.smartpzp.pl /ppl podprogowe
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć kompletną ofertę według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj;
o zrealizował w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy - w tym okresie, jedno zadanie polegające na rozbiórce obiektu kubaturowego o kubaturze 10 000 m3 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji/zgłoszenia zezwalającej na rozbiórkę.
o dysponował Kierownikiem Robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i 5 -letnim stażem pracy.
c) znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania;
d) nie podlegał wykluczeniu z postępowania;
3) Udział w postępowaniu mogą wziąć tylko ci Wykonawcy, którzy zarejestrują swój udział na Platformie Zakupowej przy tym postępowaniu i w terminie złożą ofertę.
4) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
8. Termin związania oferta:
Termin związania ofertą ustala się na 60 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
9. Inne określone przez Zamawiającego informacje:
1) Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. Wykonawcom przystępującym do postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej zamieszczone w dziale VI Ustawy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579. ze zm.)

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami (poniedziałek - piątek w godzinach 8:00-16.00): Robert Słodziński, tel.: 665 004 384, e-mail: r.slodzinski@polish-airports.com.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.