Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
628z dziś
3518z ostatnich 7 dni
16032z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Hańsk
ul. Osiedlowa 4
22-235 Hańsk
powiat: włodawski
tel. 082 5714028 fax. 082 5714461
gmina@hansk.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Hańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozeznanie rynku na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w celu ustalenia szacunkowej wartości usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia. Przedłożenie szacunkowej wartości nie stanowi oferty
Wykonawcy. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania Zamawiający określi i zastosuje
prawidłowy tryb wyboru Wykonawcy usługi. Zamawiający przewiduje możliwość
poinformowania Wykonawców, którzy przedłożą szacunkową wartość usługi do niniejszego
postępowania, o wszczęciu właściwego postępowania wyboru Wykonawcy przeprowadzonego
w celu zawarcia umowy na przedmiot zamówienia.
Gmina Hańsk planuje powierzenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi ,,Remont i przebudowa budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Hańsku" w ramach projektu ,,Zagospodarowanie budynków publicznych
obszaru Powiatu Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury'". Projekt jest
realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i
naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty' regionalne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Wniosek nr: RPLU.07.01.00-06-0123/16 Umowa nr: RPLU.07.01.00-06-0123/16-00.
Zakres robót obejmuje, w szczególności:
- prace remontowe dla całości wnętrz i przebudowa części budynku wraz z
instalacjami wewnętrznymi;
- docieplenie budynku i wykonanie elewacji;
- zmiana daszków zewnętrznych nad wejściami, remont, przebudowa
i wykonanie nowych schodów zewnętrznych;
- zmiana części wyposażenia scenicznego, bibliotecznego;
- remont i wykonanie nowych dojść (chodników) do budynku i opaski
odwodnieniowej,
- wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych,
- wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, sygnalizacji i monitoringu.
Powierzchnia zabudowy obiektu objętego opracowaniem - 835,78 m2. powierzchnia
użytkowa 754,41 m2, kubatura 4 436,54m3.
Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało ogłoszone 3 kwietnia 2019 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie
https://ughansk.bip.lubelskie.pl.
Zamawiający wymaga sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
następujących branżach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń cieplnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.

CPV: 71247000-1

Składanie ofert:
Prosimy o przesłanie informacji nie później, niż do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00
na adres mailowy: gmina@hansk.pl. faxem 82 571446 lub pocztą tradycyjną na adres Urząd
Gminy Hańsk, ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy.

Miejsce i termin realizacji:
Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego - do odbioru końcowego robót bez uwag,
w tym również uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych. Planowany termin realizacji
robót budowlanych do 31.10.2020 r.

Wymagania:
W ramach rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia
zapraszamy do przesłania oferowanej przez Państwa wstępnej kalkulacji cenowej za
usługę (załącznik nr 1).
Informujemy, że informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Informacja ma na celu uzyskanie wiedzy na temat kosztów przedmiotowych usług i
zastosowanie odpowiedniego trybu wyboru wykonawcy.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.