Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
15553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonaniu okresowych kontroli obiektów budowlanych

Przedmiot:

Wykonaniu okresowych kontroli obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 743 94 42
jkowalczuk@bialystok.uw.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wojewoda Podlaski / Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213
Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: usługi
I. Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie polega na wykonaniu okresowych kontroli obiektów budowlanych zlokalizowanych
na przejściach granicznych województwa podlaskiego zgodnie z art. 62 pkt 1 ust 1, 2, 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie;
1. Rzeczne przejście graniczne w Rudawce
? Art. 62 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, co najmniej raz w roku: - elementów
budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów;
- przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych );
? Art. 62 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, co najmniej raz na 5 lat: - stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; - stanu technicznego instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz
uziemień instalacji i aparatów.
2. Międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Białowieży
? Art. 62 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, co najmniej raz w roku: - elementów
budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów;
- przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ).
3. Międzynarodowe drogowe i kolejowe przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej
? Art. 62 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, co najmniej raz w roku: - elementów
budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów;
- przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych );
? Art. 62 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, co najmniej raz na 5 lat: - stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
? Art. 62 ust. 1 pkt 3 prawa budowlanego kontrole okresowe przeprowadzane co
najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz 30 listopad, w
przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 oraz
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2 ;
osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić
organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.
4. Międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Bobrownikach
? Art. 62 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, co najmniej raz w roku: - elementów
budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferycznei niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów;
- przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych );
? Art. 62 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, co najmniej raz na 5 lat: - stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
? Art. 62 ust. 1 pkt 3 prawa budowlanego kontrole okresowe przeprowadzane co
najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz 30 listopad, w
przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 oraz
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2 ;
osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić
organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.
5. Międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Połowcach
? Art. 62 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, co najmniej raz w roku: - elementów
budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów;
- przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych );
? Art. 62 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, co najmniej raz na 5 lat: - stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; - stanu technicznego instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz
uziemień instalacji i aparatów;
? Art. 62 ust. 1 pkt 3 prawa budowlanego kontrole okresowe przeprowadzane co
najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz 30 listopad, w
przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 oraz
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2 ;
osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić
organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.
6. Kolejowe przejście graniczne w Siemianówce
? Art. 62 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, co najmniej raz w roku: - elementów
budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów;
- przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ).

Składanie ofert:
1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty powinien
zostać zeskanowany i przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail:
jkowalczuk@bialystok.uw.gov.pl
2. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 15.04.2019 do godziny
12:00 na adres wskazany w pkt 1.
3. Wiadomość powinna być zatytułowana ,,Oferta na wykonanie okresowych kontroli
obiektów budowalnych."

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji:
? Przeglądy wykonywane co najmniej raz w roku do 31.05.2019 r.,
? Przeglądy wykonywane co najmniej raz na 5 lat do 31.05.2019 r.,
? Przeglądy wykonywane dwa razy do roku: do 31.05.2019 r i do 30.11.2019 r.

Wymagania:
II. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy
1. Posiadać doświadczenie.
2. Posiadać potencjał ekonomiczny lub finansowy.
3. Posiadać potencjał techniczny lub osobowy.
4. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności.
III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniona i podpisana oferta.IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i
kryterium/ami: - cena.
VI. Informacje dodatkowe
1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie / faksem / pocztą
elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej
sytuacji zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści w Biuletynie Informacji
Publicznej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
4. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do zaproszenia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Kontakt:
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Pan / Pani Jacek Kowalczuk - starszy inspektor wojewódzki
Wydział / Biuro Infrastruktury
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
tel. 85 743 94 42
e-mail: jkowalczuk@bialystok.uw.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.