Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
596z dziś
3276z ostatnich 7 dni
15949z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup siatki leśnej

Przedmiot:

Zakup siatki leśnej

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Park Narodowy Gór Stołowych
Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój
powiat: kłodzki
74/865 49 21
oferta@pngs.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kudowa Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zakup siatki leśnej typ AS 200/25/15 Medium w ilości 3250 mb o
grubości powłoki ocynkowanej min. 200g/m2 wraz z transportem siatki do siedzib obwodów
ochronnych na terenie parku tj. Karłów 10 Centrum Szkoleniowo-edukacyjne Parku Narodowego
Gór Stołowych.

Składanie ofert:
Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferty proszę składać na załączonym formularzu do dnia 16.04.2019 do godz. 14.00 na adres
siedziby parku tj. ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, faksem na numer tel. 74/866 14 36 lub
e-mailem: oferta@pngs.com.pl (z dopiskiem ,,oferta na siatkę leśną").
Termin związania ofertą : 14 dni

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.05.2019 r.

Wymagania:
3. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków: n/e dotyczy
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: nie
dotyczy

Uwagi:
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:
KRYTERIUM - cena - waga 100%.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru:
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = -- x 100 pkt x 100%
Cena badanej oferty brutto
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Kudowa Zdrój, 09.04.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
1. Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 3 1 , 57-350 Kudowa Zdrój

Kontakt:
Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Dariusz Sznajder, Anna Gad tel. 74/865 49 21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.