Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
15553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni

Przedmiot:

Remont nawierzchni

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
ul.Legionów 52
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Telefon: 34 366 43 37
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na:
Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki o BO
I. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres remontu obejmuje :
- frezowanie nawierzchni o gr. 7cm z transportem urobku na odl. 7 km
- skropienie nawierzch ni emulsją szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m2
- warstwę wyrównawcza z betonu asfaltowegoo gr. 3cm AC-12,8 W, o uziarnieniu 0/12,8
mm na bazie asfaltu 50/70 dla (KR3-4)
- regulację wysokościową urządzeń Wodkan i gazowych-
- warswę ścieralną gr. 4 cm AC 11S 35/50

CPV: 45233220-7

Dokument nr: MZDiT.ZP.3411-80/2019

Składanie ofert:
Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście; listem, na kancelarii Zamawiającego (pokój nr 18 )
na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr. 18 do dnia 2019-04-16
do godz. 10:00.
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
,,Nazwa Wykonawcy; Zapytanie ofertowe na: Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki
- BO. Znak sprawy: 80/2019; NIE OTWIERAĆ przed 2019-04-16 godz.10:30"

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia / umowy 17.06.2019 rok

Wymagania:
II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym: Zamawiający odstępuje od określenia
warunków
V. INNE DANE
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena -100%:
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez
Wykonawcę na Formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną z pośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.
Niniejsze zamówienie (zapytanie ofertowe) jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2014 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających uprawnienia
niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia, jak również do dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu (jeśli są wcześniej wymagane)
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków
umowy oraz odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji w celu udokumentowania właściwej reprezentacji Wykonawcy.

Kontakt:
IV. Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym jest: Edward Hibner

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.