Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
654z dziś
3334z ostatnich 7 dni
16007z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie konserwacji, serwisowania oraz przeglądów trzech węzłów cieplnych oraz...

Przedmiot:

Wykonanie konserwacji, serwisowania oraz przeglądów trzech węzłów cieplnych oraz hydroforni

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
ul.Wierzbowa 16
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
(17) 852 21 11, tel. 17 85 22 III wew. 317, tel. 17 85 22 111 wew. 330
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie konserwacji, serwisowania oraz przeglądów trzech węzłów cieplnych oraz
hydroforni znajdujących się w budynkach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Rzeszowie.
Dane dotyczące zapytania.
1. Zlecenie dotyczy wykonania konserwacji, serwisowania oraz przeglądów okresowych
urządzeń trzech węzłów cieplnych oraz hydroforni znajdujących się w budynkach
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16.
2. Zlecenie obejmuje comiesięczne przeglądy ww. węzłów i hydroforni odnotowywane
każdorazowo w ,,Książce serwisowej węzłów" Zamawiającego.
Powyższe przeglądy mają być wykonywane pod kątem sprawności urządzeń, węzła i całej
hydroforni.
3. Wykonywane czynności w ramach powyższych przeglądów obejmą:
-przegląd urządzeń węzła cieplnego c. o. i c. w. u.,
-kontrolę ciśnienia w naczyniach przeponowych,
-kontrolę i korekcję ciśnienia w instalacji c. w. u.,
-czyszczenie filtrów siatkowych,
-funkcjonalne sprawdzenia automatyki sterującej i zabezpieczającej węzła,
-przegląd rozdzielnicy elektrycznej,
-przegląd tabliczek zaciskowych pomp - kontrola pracy,
-kontrola działania siłowników napędów zaworów regulacyjnych,
-kontrola nastaw regulatora ECL.
-przeprowadzenie raz w roku: badań wyłączników różnicowoprądowych i pomiarów
skuteczności p.porażeniowej urządzeń elektrycznych węzłów oraz oporności izolacji
elektrycznej.
4. Wykonawca zobowiąże się zapewnić przy wykonaniu przedmiotu umowy warunki
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki bezpieczeństwa pożarowego.
5. Wykonawca zobowiąże się wykonać roboty konserwacyjne, przeglądy okresowe oraz
serwisowanie zgodnie ze specyfikacją techniczną urządzeń, przepisami Urzędu Dozoru
Technicznego, obowiązującymi normami oraz instrukcjami eksploatacji producentów
urządzeń.
6. Wykonawca odpowiada za terminowość i jakość robót wykonywanych w ramach zawartej
umowy.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzania zakresu wykonanych czynności
protokołem i wpisem do książek serwisowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać urządzenia i instalacje w stanie sprawności
technicznej z wyłączeniem postojów niezbędnych dla wykonania czynności związanych z
realizacją umowy.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego
o wystąpieniu konieczności wykonania prac (remontów) wykraczających poza zakres umowy.

Składanie ofert:
13.Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, w pokoju nr 07 w terminie do 15.04.2019 r.
14. Do Oferty należy dołączyć kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego ,,E" osób
przeprowadzających obsługę serwisowanych urządzeń.

Miejsce i termin realizacji:
12.Informacja w sprawie umowy.
Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa serwisowa
określająca m.in. zakres czynności przeprowadzanych w ramach przeglądów, okres
obowiązywania: 12 miesięcy od daty jej podpisania.
Dotychczasowa umowa wygasa z dniem 19.04.2019r.

Wymagania:
10. Termin płatności: co najmniej 21 dni od daty wystawienia faktury.
11. Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej
urządzeń po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Wykonawca przedstawi jako załącznik do zapytania projekt umowy do akceptacji przez
Zamawiającego.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
Waldemar Ćwiąkała tel. 17 85 22 III wew. 317
Agnieszka Gromada tel. 17 85 22 111 wew. 330

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.