Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
631z dziś
4180z ostatnich 7 dni
15396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem 7 nowych klimatyzatorów

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem 7 nowych klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
powiat: Warszawa
slawomir.papuga@nauka.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wraz z montażem 7 nowych klimatyzatorów w siedzibie Zamawiającego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w terminie do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00, drogą mailową na adres: slawomir.papuga@nauka.gov.pl

Wymagania:
Wymagania dotyczące złożenia oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być:
1) podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (wskazaną we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie);
2) zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Do oferty należy dołączyć parafowany projekt umowy.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Ocena złożonych ofert
1. Kryterium oceny ofert będzie cena. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Cena brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia - w tym demontaż i odbiór do utylizacji zużytych
klimatyzatorów oraz sprzedaż, dostawa i montaż nowych klimatyzatorów w siedzibie Zamawiającego).
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w wyznaczonym terminie) ofert dodatkowych (Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach).
Wynik postępowania
1. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego (projekt umowy stanowi załącznik nr 3).
Inne informacje
1. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odstąpienia od realizacji zamówienia;
2) zmiany terminu realizacji zamówienia, bez konieczności podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Papuga, tel. 22 52 92 347, e-mail: slawomir.papuga@nauka.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.