Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
672z dziś
4307z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kompletu elementów do budowy prototypu magazynu energii na stałe zabudowanych w...

Przedmiot:

Dostawa kompletu elementów do budowy prototypu magazynu energii na stałe zabudowanych w prototypie

Data zamieszczenia: 2019-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o w Poznaniu
Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
powiat: Poznań
Telefon 618848456
adam.szykula@enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia Ogłoszenie dialogu technicznego - dostawa kompletu elementów do budowy prototypu magazynu energii na stałe zabudowanych w prototypie

CPV: 31213100-3

Dokument nr: RPUZ/P/0507/2019/DI/IM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 2019-05-22 10:15
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp z o.o.
Ulica ul. Strzeszyńska 58, budynek I - pokój nr 13
Kod pocztowy 60-479
Miasto Poznań

Specyfikacja:
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia http://zamowienia.enea.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2019-05-22 10:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp z o.o.
Ulica ul. Strzeszyńska 58, budynek I - pokój nr 2 (kancelaria)
Kod 60-479
Miasto Poznań

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia Nie dotyczy.

Wymagania:
Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu Uczestnikami dialogu technicznego będą podmioty, które spełnią łącznie następujące warunki: a) dokonają zgłoszenia udziału poprzez złożenie ,,Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym", stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, b) spełniają wymagania wynikające z pkt. 4.2 Ogłoszenia, c) zostaną zakwalifikowane do udziału w dialogu technicznym przez Zamawiającego. 4.2 Wymagania kwalifikacyjne: 4.2.1 Uczestnikiem Dialogu może być podmiot, który w terminie 3 lat przed terminem składania zgłoszeń: - dostarczył i przyłączył do sieci elektroenergetycznej co najmniej jeden zasobnik o minimalnej mocy 30 kW. 4.2.2 Zamawiający dokona powyższej kwalifikacji na podstawie: 1) zamówień wskazanych w załączniku nr 3, 2) dołączonych do załącznika nr 3, referencji lub innych dokumentów pochodzących od podmiotu, na rzecz którego zrealizowano wykazane zamówienie, potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 4.4 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w dialogu określonych w pkt. 4.2 Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: a) Wykaz zrealizowanych zamówień zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. 4.2 (wzór - załącznik nr 3 do Ogłoszenia - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego), b) Dokument(y) potwierdzający(e) należyte wykonanie każdego zrealizowanego zamówienia, które uczestnik wskaże Zamawiającemu w Wykazie zrealizowanych zamówień (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
Liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert/negocjacji Nie dotyczy.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 4.3 Jeżeli liczba uczestników, którzy złożyli w terminie zgłoszenie przekroczy 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia do uczestnictwa nie więcej niż 5 podmiotów, które wykażą: - prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej: Ocenie podlegać będą maksymalnie 3 projekty realizowane bądź zrealizowane w terminie 3 lat przed terminem składania zgłoszeń, w których wnioskujący o dopuszczenie do udziału w dialogu prowadził działalność badawczo-rozwojową. Zamawiający przyzna 10 punktów za każdy projekt, w którym prowadzone były prace badawczo-rozwojowe w obszarze budowy magazynów energii. Maksymalna ilość punktów jaka może być przyznana w tym kryterium to 30 punktów. Zamawiający dokona powyższej kwalifikacji na podstawie informacji wskazanych w załączniku nr 1. - przyznane patenty: Zamawiający przyzna po 5 punktów za każdy patent przyznany w terminie 3 lat przed terminem składania zgłoszeń, w obszarze rozwiązań technicznych budowy magazynów energii. Maksymalna ilość punktów jaka może być przyznana w tym kryterium to 15 punktów. Zamawiający dokona powyższej kwalifikacji na podstawie informacji wskazanych w załączniku nr 1.
Termin związania ofertą Nie dotyczy.

Kontakt:
Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy ENEA Operator Sp z o.o.
Ulica ul. Strzeszyńska 58, budynek I - pokój nr 2 (kancelaria)
Kod 60-479
Miasto Poznań
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Adam Szykuła
Nazwa firmy .
Ulica Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
Telefon 618848456
Fax .
E-mail adam.szykula@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.