Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2019-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bełżyce
ul. ul. Lubelska 3
24-200 Bełżyce
powiat: lubelski
tel. 81 517 27 28, faks 81 440 31 06
Województwo: lubelskie
Miasto: Bełżyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej w Bełżycach na odcinku 55 mb
1. Przedmiotem zamówienia jest bez wykopowa renowacja kanałów sanitarnych metodą krakingu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Technicznej (wraz z przedmiarem robót), stanowiącymi załącznik nr 6 do Informacji oraz we wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 5 do Informacji

Dokument nr: 550093894-N-2019, znak sprawy OR.271/05/19/B/SZP/MW

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt. 3 i 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnieniem zastosowania przedmiotowego trybu udzielania zamówienia jest sytuacja wyjątkowa tj. awaria sieci kanalizacyjnej na ul. Fabrycznej w Bełżycach - jest to przyczyna niezależna od Zamawiającego, której nie mógł przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a wymuszająca konieczność odbudowy odcinka kanalizacji - zgodnie z pismem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach. W dniu otwarcia ofert dot. unieważnianego poprzednio prowadzonego postępowania, Zamawiający powziął informację o niedrożności przedmiotowego kawałka sieci kanalizacyjnej, która ze względów sanitarnych musiała zostać usunięta natychmiastowo - posiłkując się zarówno siłami własnymi jak i z MPWiK Lublin. W tej sytuacji Zamawiający musi podjąć szybie działania w celu ograniczenia skutków wystąpienia dalszego zablokowania sieci. Kanalizacja jest zadaniem własnym Gminy, dlatego też niedopuszczalna jest sytuacja, gdy Zamawiający ma wiedzę na temat wystąpienia awarii lub niebezpieczeństwa zablokowania sieci, a nie poczyni przedsięwzięć w celu zabezpieczenia jej skutków. Procedura polegająca na powtórzeniu tegoż postępowania ze względu na czas niezbędny do jej przeprowadzenia (w przypadku robót budowlanych ogłoszenie o zamówieniu publikuje się minimum 14 dni. Dodatkowo, Zamawiający w unieważnionym postępowaniu zalecał przeprowadzenie wizji lokalnej (art. 9a ust. 2 ustawy Pzp), co za tym idzie wydłużył termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się Wykonawców z informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty) może doprowadzić do sytuacji, iż kanalizacja na ul. Fabrycznej w Bełżycach pozostanie całkowicie zablokowana, do czego nie można doprowadzić dla dobra mieszkańców. Zamawiający planował remont tego odcinka kanalizacji na ul. Fabrycznej. W związku z tym ogłosił w dniu 16.04.2019 r. przetarg nieograniczony w tymże przedmiocie (znak sprawy OR.271/02/19/B/SZP/MW). Jednakże postępowanie zostało unieważnione, gdyż na tematyczne zadanie nie wpłynęła żadna oferta. Ponadto, ważna jest technologia w jakiej zadanie będzie prowadzone tj. bez wykopowa metoda renowacji kanałów metodą krakingu - najmniej inwazyjna, nowoczesna i najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Dodatkowo, warunki przystąpienia do postępowania w trybie z wolnej ręki nie zostaną w istotny sposób zmienione. Zamawiający wykorzysta dotychczasową dokumentację techniczną, inne istotne postanowienia zawarte w SIWZ oraz wzór umowy z unieważnionego postępowania. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia (podstawowego) wynosi 148.000,28 zł netto - tj. 34.325,27 EUR netto. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z jego przedmiotem o wartości nie przekraczającej 148.000,28 zł netto - tj. 34.325,27 EUR netto. Łączna wartość zamówienia wynosi 296.000,56 zł netto tj. 68.650,55 EUR netto, wg średniego kursu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (1EUR = 4,3117 zł) Dz. U. z 2017 r. poz. 2477. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zakres robót podobnych będzie dotyczył: - kontynuacji renowacji kanałów sanitarnych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Master Krzysztof Guz, guzk@op.pl, Krężnica Jara 444, 20-515, Lublin, kraj/woj. lubelskie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.