Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlano-montażowe

Przedmiot:

Roboty budowlano-montażowe

Data zamieszczenia: 2019-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja SA. Oddział Warszawa
ul. Marsa 95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria
04-470 Warszawa
powiat: Warszawa
22 367 33 86, 22 367 15 27
pawel.matuszewski@pgedystrybucja.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlano-
montażowe w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu kontrahenta R02153 zgodnie z umową nr
15/R2/R/14113 w m. Lesznowola, gm. Lesznowola - nr dokumentacji Ld-21/2019.

Dokument nr: 586/19/GZ

Specyfikacja:
Wykonawcy mogą odebrać SIWZ osobiście w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul
Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2. lub po przesłaniu na adres mailowy pawel.matuszewski@pgedystrybucja.pl
prośby o SIWZ.
W postępowaniach przetargowych swoje oferty będą mogli składać jedynie Wykonawcy zarejestrowani w BKW PGE
Dystrybucja S.A. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć ofertę w pierwszym z jego udziałem
postępowaniu wraz z jednoczesnym złożeniem wniosku o zarejestrowanie w BKW PGE Dystrybucja S.A.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PGE Dystrybucja SA. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa 95
budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia 17.05.2019 do godziny 8:00
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób :
Oferta na Roboty budowlano-montażowe w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu kontrahenta
R02153 zgodnie z umową nr 15/R2/R/14113 w m. Lesznowola, gm. Lesznowola - nr dokumentacji Ld-21/2019.
N u mer postępowania 586/19/GZ
Nie otwierać przed dniem 17.05.2019 roku przed godz. 09;04

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.09.2019

Wymagania:
Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Instrukcją BKW
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%)
1. Cena brutto - o wadze 100%
Termin związania ofertą: 45 dni

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Osoba uprawniona do udzielania informacji merytorycznych:
a) imię i nazwisko: Anna Karszyńska
b) telefon: 22 367 33 86
c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14 .00.
2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych:
a) imię i nazwisko: Paweł Matuszewski
b) telefon: 22 367 15 27
a) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95
b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14 .00

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.