Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa końcówek kablowych

Przedmiot:

Dostawa końcówek kablowych

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
powiat: Warszawa
tel, +48 22 534 43 30
iklajn@tw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa końcówek kablowych zgodnie ze Szczegółowym Opisem
Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
Ofertę wg załączonego formularza należy przesłać na nr faksu: 22 532 61 79 lub na adres e-mail:
iklajn@tw.waw.pl do dnia 17 maja 2019 r.

Miejsce i termin realizacji:
1. Warunki realizacji zamówienia
1) Zgodnie z załączonym SOPZ realizacja zamówienia do dnia 30.12.2019 r. sukcesywnie, w terminie
10 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zapotrzebowania.
4) Miejsce dostawy:
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
al. Prymasa Tysiąclecia 102
01-424 Warszawa
w dni powszednie w godz. 7:00 - 14:00.

Wymagania:
2) Cena oferty powinna obejmować koszt transportu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia
(określonego w SOPZ) oraz inne koszty wykonania zamówienia. Transport będzie zapewniony
(zorganizowany) przez Wykonawcę. Rozładunek wyrobów leży po stronie Zamawiającego.
3) Ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy nie mogą być podwyższone w trakcie realizacji
zamówienia.
5) Warunki płatności: zgodnie z umową.
2. Warunki złożenia oferty
1) Do oferty należy załączyć aktualny, na dzień składania ofert, odpis z właściwego rejestru lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
wymienione w rejestrze handlowym lub innym dokumencie upoważniającym do podpisywania
ofert. Wszelkie oświadczenia składane są pod rygorem art. 297 kodeksu karnego.
3. Pozostałe informacje
1) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę spełniającą
wymogi zapytania ofertowego, potwierdzi gwarancję zgodnie z SOPZ oraz dostarczy wymagane do
oferty dokumenty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert i negocjacji ceny.

Kontakt:
Ewentualne zapytania proszę kierować do Iwony KIajn-Broszkiewicz, tel. nr 22 532 62 82,
lub na adres e-mail: iklajn@tw.waw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.