Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PRZEMYŚL
ul. Borelowskiego 1
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
16 6705277.
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Grochowce". Przedmiot zamówienia jest na stronie internetowej (BIP) w Urzędzie
Gminy Przemyśl, zakładka: przetargi - 2019 - budowa sieci wodociągowej.

Dokument nr: IG.7013.9.2018.ZG

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Przemyśl,
ul.
Borelowskiego 1, sekretariat, pok. 202 lub przesłać faxem na nr 16 6705277.
Termin złożenia oferty - do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 15;00.

Wymagania:
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i oso-
bami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2019 r. lecz nie krócej niż do dnia odbioru końco-
wego zadania.
5. Podstawą wyboru oferty będą kryteria oceny ofert: cena 100 %.
6. Warunki płatności: przelew.
8. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter
sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie
innych kryteriów.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym ofe-
rentem.
9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania
będzie dostępna dla składających ofertę tylko na ich wniosek.

Kontakt:
10.Osoba uprawniona do kontaktu z oferentem: Zbigniew Gnus.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.