Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu oraz realizacja doświetlenia ciągów pieszo-rowerowych

Przedmiot:

Wykonanie projektu oraz realizacja doświetlenia ciągów pieszo-rowerowych

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul.Hoża 13A
00-528 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 277 42 00;
kontakt@zzw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projektu oraz realizacja doświetlenia ciągów pieszo-rowerowych wraz wykonaniem
zasilania do kamer na Bulwarach Wiślanych na odcinku Płyta - Desantu Most Świętokrzyski.
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz doświetlenie ciągów pieszo - rowerowych wraz z
wykonaniem zasilania do kamer.
Zamówienie jest udzielane na zasadzie zaprojektuj i wybuduj.
Oględziny terenu na potrzeby ofertowania wykonuje Wykonawca na koszt własny na etapie ofertowania.
3. Uszczegółowienie zakresu i warunków wykonania zamówienia:
Wykonawca wykona prace zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do
zapytania ofertowego.

CPV: 45311200-2

Składanie ofert:
15. Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt@zzw.waw.pl w terminie do 17.05.2019 oraz w wersji
oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe do reprezentowania w ustalonym dniu podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji otrzymanej oferty

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Termin wykonania wynosi 30 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
4. Wymagania względem wykonawcy:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie
wykonał co najmniej jedno zamówienie o podobnym zakresie.
5. Dodatkowe wymagania i warunki wykonania:
1) Udzielenie gwarancji w/w prace.
6. Zamawiający zapewnia: nie dotyczy
8. Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie należy określić cenę brutto realizacji zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona cyfrowo
i słownie. Oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów
z nimi związanych.
11. Warunki płatności:
Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę.
Dane do FV:
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481
Odbiorca/Płatnik: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
ul. Hoża 13 A,
00-528 Warszawa.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni
od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZZW.
12. Kary umowne (skreślić jeśli nie dotyczy)
13. Warunki rękojmi/gwarancji (skreślić jeśli nie dotyczy)
Wykonawca udzieli 12 miesięcznej rękojmi/gwarancji na wykonane prace.
14. Pozostałe informacje
Dostęp do informacji publicznej:
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go
identyfikujące, przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015.2058), która
podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Własność intelektualna (skreślić jeśli nie dotyczy)
Opisać jeśli dotyczy: Części składowe niniejszego zamówienia będą stanowiły utwory w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016.666). Wynagrodzenie za realizację
niniejszego zamówienia zawierać będzie również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego całości
przysługujących Wykonawcy autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów oraz prawa do
zezwalania na wykonywanie praw zależnych.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.