Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodników

Przedmiot:

Budowa chodników

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Miasta i Gminy w Lipsku
ul. ul. 1-go Maja 2
27-300 Lipsko
powiat: lipski
tel. 483 780 048, faks 483 780 048
Województwo: mazowieckie
Miasto: Lipsko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa chodników na terenie miasta Lipska
Budowa chodników na terenie miasta Lipska". Zakres robót obejmuje wykonanie: I. Budowa ciągu pieszego w ulicy Kościuszki w Lipsku. 1. Robót pomiarowych 2. Rozbiórki chodników z kostki brukowej betonowej oraz krawężników betonowych na posypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem na palety 3. Robót ziemnych 4. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm 6. Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w ilości 1136 m2 7. Regulacja pionowa studzienek II. Budowa ciągu pieszego i parkingu w ulicy Rynek (przy LCK) w Lipsku. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. Robót pomiarowych 2. Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej oraz krawężników betonowych na posypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem na palety 3. Robót ziemnych 4. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm 6. Ułożenie parkingu z kostki brukowej kolor grafitowy gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w ilości 668 m2 7. Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w ilości 684 m2 8. Regulacja pionowa studzienek III. Budowa ciągu pieszego i parkingu w ulicy Rynek (za Starostwem, przy sklepach Lewiatan, Majka) w Lipsku. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. Robót pomiarowych 2. Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, obrzeży betonowych oraz krawężników betonowych na posypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem na palety 3. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego 4. Robót ziemnych 5. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6. Ustawienie obrzeży betonowych 6x30 cm 7. Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm 8. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm 9. Ułożenie parkingu z kostki brukowej kolor grafitowy gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w ilości 1350 m2 10. Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w ilości 798 m2 11. Regulacja pionowa studzienek 12.Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem oraz kratką ściekową 13. Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 20 cm IV. Budowa ciągu pieszego i parkingu w ulicy Rynek (przed Starostwem) oraz przebudowa ciągu pieszego w ulicy Cichej w Lipsku. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. Robót pomiarowych 2. Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, obrzeży betonowych oraz krawężników betonowych na posypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem na palety 3. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego 4. Robót ziemnych 5. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6. Ustawienie obrzeży betonowych 6x30 cm 7. Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm 8. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm 9. Ułożenie parkingu z kostki brukowej kolor grafitowy gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w ilości 364 m2 10. Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w ilości 248 m2 11. Regulacja pionowa studzienek 12.Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem oraz kratką ściekową 13. Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 20 cm

Dokument nr: 550096475-N-2019, RGS. 271.6.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 12 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego (jednostkę sektora finansów publicznych), osobie prawnej, spełniającej następujące warunki: zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W przedmiotowym zamówieniu wszystkie ww. warunki zostały spełnione ponieważ: 1) Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o. (Wykonawca) jest osobą prawną, nad którą Miasto i Gmina Lipsko (Zamawiający) sprawuje kontrolę, ponieważ jest jego jedynym udziałowcem (100% udziału). 2) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej, tj. Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego (Miasto i Gminę Lipsko) sprawującego kontrolę, 3) w kontrolowanej osobie prawnej, tj. Zakładzie Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o., , ul. Solecka 88, 27-300, Lipsko, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.