Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni chłonnych

Przedmiot:

Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni chłonnych

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pobiedziska
ul. ul. Tadeusza Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
powiat: poznański
tel. 618 977 100, faks 618 977 124
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni chłonnych na terenie gminy Pobiedziska
I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. usługi: utrzymania kanalizacji deszczowej i studni chłonnych na terenie gminy Pobiedziska. 1. Zakres prac obejmuje czyszczenie krat spustowych, studzienek osadnikowych pod kratkami, przykanalików oraz, w miarę potrzeb, czyszczenie studni kanalizacji deszczowej za pomocą specjalistycznego sprzętu z układem ssąco-tłoczącym. W przypadku studni chłonnych należy ponadto dokonać odmulenia studni lub ich odpompowania w przypadku całkowitego wypełnienia. 2. Łączna ilość wpustów/studni chłonnych do utrzymania to 1122 szt. w tym: a) wpusty/studnie na terenach gminnych: 955 szt. b) wpusty na terenach dróg powiatowych w obrębie miasta Pobiedziska: 167 szt. 3. Częstotliwość czyszczenia 2- razy w okresie trwania Umowy. 4. Wykonawca w sytuacjach nagłych jest zobowiązany do przystąpienia do prac w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności przystąpienia do akcji. Opis wg kodów CPV: ? 90641000-2 usługi czyszczenia kanałów ściekowych Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawi umowy o pracę: Zamawiający będzie wymagał zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. operatorów sprzętu ssąco tłoczącego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) Kluczowe części zamówienia; Zamawiający zastrzega kluczowe części zamówienia tj. usługi czyszczenia kanalizacji deszczowej i studni chłonnych na terenie gminy Pobiedziska

Dokument nr: 550096942-N-2019, ZP.271.11.2019.NB

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018.1986 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający tj. Gmina Pobiedziska, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktem założycielskim z dnia 24.09.2012 roku został powołany Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. Został on wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000440307, tym samym otrzymał status osoby prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka stanowi w 100 % własność Gminy Pobiedziska, która ma pełną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponad 90% działalności kontrolowanego Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Pobiedziska sprawującą kontrolę . W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o , zp@pobiedziska.pl, ul. Poznańska 58, 62-010, Pobiedziska , kraj/woj. wielkopolskie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.