Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc Kolnica wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II

Przedmiot:

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc Kolnica wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
powiat: turecki
tel. 632 797 047, faks 632 797 047
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Brudzew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych - zadanie: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej w msc Kolnica wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II" w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną, kosztorysem ofertowym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 2. Przedmiotem inwestycji jest realizacja przebudowa drogi w msc. Kolnica wraz z budową kanalizacji deszczowej. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: 1)Roboty pomiarowe i przygotowawcze 2)Roboty ziemne 3)Podbudowy 4)Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 5)Budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami 6)Roboty wykończeniowe Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową, umową, dokumentacją kosztorysową, SSTWiORB. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) kosztorys ofertowy i przedmiar robót, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

CPV: 45233120-6

Dokument nr: 550096670-N-2019, IOŚ.271.1.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający przewidział w przetargu nieograniczonym nr IOŚ.271.9.2018 na wykonanie robót budowlanych pn.: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej w msc Kolnica wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I" możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Zamawiający jednocześnie uwarunkował udzielenie w/w zamówienia z wolnej ręki tym, iż będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz potrzebą zmiany zakresu robót budowlanych, która będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na warunkach i zasadach umowy podstawowej. Gmina Brudzew, działając zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986,2215 ze zm.), zaprosi Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp z o.o. ul. Komunalna 8, 62-720 Turek , do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Przebudowa drogi wewnętrznej w msc Kolnica wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II" prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp z o.o. ul. Komunalna 8, 62-720 Turek

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.