Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót murowych dla zadania inwestycyjnego 70051

Przedmiot:

Wykonanie robót murowych dla zadania inwestycyjnego 70051

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o
ul. ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót murowych dla zadania inwestycyjnego 70051 ,,Rozbiórka budynku nr 3 magazynowo-biurowego na potrzeby JW. w Gdańsku"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót murowych (zadanie inwestycyjne 70051)w budynku nr 3 magazynowo-biurowym w Gdańsku". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ

Dokument nr: 550097431-N-2019, SVA/G/4624/13/2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 62 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp - Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: ozachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, onie wynika ona z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, opotrzeby takiej nie można było wcześniej przewidzieć, onie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z faktu, iż zagrożony jest front wykonania robót wykończeniowych. Zamawiający na etapie planowania zamówienia założył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych z odpowiednim wyprzedzeniem. o SVA/G/RB/UR/4620-1/2019 - otwarcie ofert w lutym, unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp. (brak ofert); o SVA/G/4620-5/2019 - otwarcie ofert w marcu 2019r, unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Pzp. (oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia); zamówienia); o SVA/G/4624/11/2019 - otwarcie ofert w kwietniu 2019r., unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Pzp. (oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Powyższe potwierdza, że Zamawiający dołożył należytej staranności w celu udzielenia zamówienia. Sytuacja zaistniała w ww. postępowaniach, związana z ich unieważnieniem, nie jest zawiniona przez Zamawiającego. Na fakt, iż zaistniała sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz, że takiej sytuacji nie można było przewidzieć ma również wpływ tendencja aktualnie kształtująca się na rynku budowlanym, co przejawia się brakiem zainteresowania składaniem ofert w postępowaniach przetargowych przez podmioty działające w branży budowlanej. W ogólnodostępnych źródłach informacji jako powody takiej sytuacji wskazywane są brak pracowników i duża ilość toczących się inwestycji związanych z budową nowej infrastruktury. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ww. sytuację, a istniejącym po stronie Zamawiającego jest specyfika zamówień obsługiwanych przez Zamawiającego, tj. realizowanych na terenach jednostek wojskowych, stanowiących tereny zamknięte. Oznacza to, że bardzo utrudniona i wymagająca spełnienia wielu dodatkowych wymogów jest możliwość zatrudnienia pracowników będących obcokrajowcami. Dodatkowo zawęża to krąg podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym. Podkreślić też należy, że na rynku budowlanym obserwowana jest dynamiczna sytuacja związana z upadłością firm działających w tej branży, jak i związana z odstępowaniem przez Wykonawców od zawartych kontraktów. Z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie wynikała obawa związana z tak dużą trudnością wyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w ocenie Zamawiającego, wynikającej z opisanego stanu faktycznego obarczone jest dużym ryzykiem unieważnienia kolejnego postępowania. Powyższe spowoduje wstrzymanie prac na prowadzonej inwestycji oraz zagrożenie frontu wykonania robót wykończeniowych. Z powodu powyższych okoliczności, w zaistniałym stanie faktycznym nie jest możliwe zachowanie terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Konieczność zachowania terminów, w szczególności dotyczących składania ofert, terminu wynikającego z wezwania do złożenia dokumentów czy terminu zawarcia umowy, przy założeniu niekorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, powodowałoby, że rozpoczęcie realizacji robót mogłoby nastąpić po ok. miesiącu od wszczęcia postępowania. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że tryb negocjacyjny, w ramach którego przesyłane jest zaproszenie oraz dokumentacja bezpośrednio do Wykonawcy wpływa na zwiększone zainteresowanie wzięciem udziału w postępowaniu i złożeniem oferty. Jednocześnie w chwili obecnej jest pełnia sezonu budowlanego co wpływa zmniejszeniem zainteresowania firm składaniem ofert w przetargach. Dlatego też z uwagi na powyższe argumenty zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia jest uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
FASADAGROUP Sp. z o.o., , ul. Łanowa 21, 80-777, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.