Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o
ul. ul. Ratuszowa 6
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel. 74 848 84 94, faks 74 848 84 94
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych - akumulatorów dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego AQUA - ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych - akumulatorów do opraw oświetleniowych, UPS-ów, zasilaczy klap dymowych, centrali ppoż oraz maszyn czyszczących dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego AQUA - ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo - cenowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu umowy, w stosunku do ilości wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym do 20% wartości zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę transportu produktów dostarczanych do siedziby Zamawiającego. Zamówienia składane będą od poniedziałku do piątku. Przewiduje się dostawy w sobotę. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych. Wskazane w SIWZ i jej załącznikach ( w tym w Formularzu asortymentowo - cenowym) typy i symbole, nazwy producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie itd. mają charakter przykładowy. Zostały one określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych tj takich, w których Wykonawcy mogą zaproponować realizację przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów i technologii o parametrach nie gorszych od podanych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania produktów równoważnych do określonych w formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych produktów, wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same parametry techniczne, co artykuły określone przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek odebrać zużyty sprzęt elektryczny, zgodnie z Ustawą z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) w terminie wskazanym w ofercie oraz wystawić protokół odbioru, wymagany przepisami prawa. Wszelkie koszty wydania zamówienia, w szczególności koszty opakowania, transportu, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia przesyłki, ponosi Wykonawca. W przypadku reklamacji, zwrot reklamowanego towaru (niezgodnego z zamówieniem) odbywa się na koszt Wykonawcy. Wszystkie dostarczane produkty muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach.Materiały elektryczne muszą być dostarczane w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnych, zamkniętych, prawidłowo oznakowanych w języku polskim opakowaniach. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przysługują kary umowne

Dokument nr: 550097387-N-2019, 27/2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W związku z tym, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1, a Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.