Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
tel. 076 84 74 121, faks 076 72 46 780
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - oś. Sienkiewicza i oś. Gwarków - roboty nr 1 - zamówienie w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp
Nazwa zadania: ,,Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. ,,Program poszanowania energii" w zakresie części II, tj. Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - oś. Sienkiewicza i oś. Gwarków - roboty nr 1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z montażem nowej stolarki okiennej w miejsce istniejącej, która uległa zniszczeniu w wyniku pożaru budynku, tj. a) wykonanie inwentaryzacji, pomiaru stolarki okiennej przewidzianej do wymiany, b) montaż nowej stolarki okiennej PVC, d) roboty wykończeniowe ościeży okien, e) roboty malarskie, f) naprawa elewacji zewnętrznej zniszczonej podczas montażu okien, g) naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych ościeży oraz ich malowaniem, h) wywóz gruzu na składowisko na koszt Wykonawcy, i) utrzymanie bieżącej czystości podczas robót. Zakres podstawowy robót stanowiący przedmiot umowy został opisany dokumentami takimi jak: a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, b) przedmiar robót, c) zestawienie stolarki okiennej do wymiany. Wytyczne Zamawiającego: Przy wymianie stolarki okiennej należy przewidzieć konieczność wykonania wszystkich robót towarzyszących wymianie stolarki. Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia. Roboty należy wykonać w standardach zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego

Dokument nr: 550100790-N-2019, ZP.271.17.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W wyniku pożaru budynku wielorodzinnego na osiedlu Sienkiewicza w Polkowicach przy ul. Wołodyjowskiego, stolarka okienna uległa całkowitemu zniszczeniu i wymagany jest pilny montaż nowej stolarki. W związku z tym zasadne jest zlecenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp Wykonawcy, który realizuje zakres podstawowy. Zakres podstawowy realizowany jest zgodnie z umową nr 1083/11/18 z dnia 15.11.2018 r. zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego przewidziana została możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy ustalaniu wartości zamówienia podstawowego. Wartość udzielonego zamówienia podstawowego: 78.847,86 zł brutto. Wartość szacunkowa robót objętych wnioskiem: 21.725,12 zł brutto, tj. 27,55% wartości zamówienia podstawowego. Zakres prac będących przedmiotem niniejszego postępowania jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum firm: Lider - MIROX Sp. z o.o., , ul. Górecka 10, 61-483, Poznań, kraj/woj. wielkopolskie
Konsorcjum firm: Partner - Firma Ogólnobudowlana Izabela Zakrzewicz, , Lipie 14/1, 62-320, Miłosław, kraj/woj. wielkopolskie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.