Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4090z ostatnich 7 dni
17196z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi gminnej

Przedmiot:

Budowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kępice
ul. ul. Niepodległości 6
77-230 Kępice
powiat: słupski
tel. 598 576 621, faks 598 576 624
Województwo: pomorskie
Miasto: Kępice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi gminnej w miejscowości Obłęże, Gmina Kępice
1) Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w miejscowości Obłęże, stanowiąca dojazd do Jeziora Obłęskiego. Teren zlokalizowany na działkach nr 203/5 oraz 203/8. Na terenie działki nr 203/8 znajduje się istniejąca droga gruntowa prowadząca do jeziora. W pozostałej części teren jest niezagospodarowany porośnięty trawą. Teren ww działek przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 208 (dz. Nr: 459/1). Droga wojewódzka na wysokości przedmiotowych działek posada jezdnie szerokości ok. 6,0 m. Wzdłuż jezdni znajdują się pobocza gruntowe częściowo porośnięte trawą. Na terenie inwestycji należy przebudować odcinek kabli telekomunikacyjnych, miedzianych i światłowodu kolidujących z projektującym zjazdem. 2) Parametry techniczne inwestycji: a) Klasa techniczna dróg D b) Prędkość projektowa Vp - 30 km/h c) Szerokość pasa ruchu 2,50 m d) Kategoria ruchu KR1 e) Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 3) Przedmiot zamówienia polega na: a) Wykonaniu jezdni szerokości 5,0 m o nawierzchni częściowo bitumicznej oraz częściowo z kostki betonowej obustronnie ograniczoną krawężnikami/opornikami. Długość drogi to 183,0 m; b) Odtworzeniu pobocza z destruktu bitumicznego szer. 1,25 m przy krawędzi drogi wojewódzkiej; c) Wykonaniu pobocza z destruktu bitumicznego szer. 1,25 m na skrzyżowaniu w ciągu drogi gminnej po obu jej stronach; d) Wykonaniu jazdy na tereny przyległe o nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumiczne; e) Wykonaniu jednostronnej ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej; f) Wykonaniu chodnika o nawierzchni z kostki betonowej; g) Ułożeniu płytek z wypustkami dla niewidomych w miejscach przecięcia ciągów pieszych i samochodowych; h) Utwardzeniu terenu z kruszywa na zakończeniu drogi; i) Humusowaniu gr. min. 10 cm i obsianie trawą projektowanych zieleni. j) Wykonaniu czyszczenia istniejącego rowu wzdłuż drogi k) Budowa rurociągu kablowego z 4 rur HDPE o 40 mm - 0,047 km l) Demontaż kabli telekomunikacyjnych doziemnych długość trasowa - 0,047 km m) Demontaż kabla światłowodowego - 0,047 km n) Budowa kabli telekomunikacyjnych XzTKMXpw 50x4x0,6 - 0,052 km o) Budowa kabli telekomunikacyjnych doziemnych XzTKMXpw 2x2x08 - 0,052 km p) Budowa kabla światłowodowego XOTKtd 24J - 0,100 km q) Wyciągnięcie kabla światłowodowego XOTKtd 24J - 0,047 km r) Budowa złączy kablowych przelotowych na kablu 100p. - 2 szt. s) Budowa złączy kablowych przelotowych na kablu 2p. - 2 szt. t) Budowa mufy przelotowej na kablu światłowodowym 24J - 2 szt. u) Spawanie kabla - 48 szt. v) Montaż studni kablowej SKR-2 - 2 szt. w) Demontaż słupka oznaczeniowego - 2 szt. x) Montaż słupka oznaczeniowego - 3 szt. y) Pomiary

Dokument nr: 550115761-N-2019, ZP.271.03.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W zaistniałym stanie faktycznym wszystkie powyższe warunki zostały spełnione ponieważ: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na ,,Budowa drogi gminnej w miejscowości Obłęże, Gmina Kępice" Spółdzielni Socjalnej ,,RAZEM", z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice. Spółdzielnia Socjalna ,,RAZEM" jest osobą prawną, nad którą Gmina Kępice sprawuje kontrolę i posiada dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółdzielni. Kierownik Zamawiającego pełni funkcję zgromadzenia członków założycieli spółdzielni. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, w ostatnich trzech latach 96,63% działalności Spółdzielni Socjalnej ,,RAZEM" dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Kępice, polegających na: zagospodarowaniu terenów zielonych w tym zwalczanie Barszczu Sosnowskiego; naprawy dróg i ciągów pieszych; budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych; drobne naprawy i remonty pomieszczeń biurowych, gospodarczych; wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych; usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych; układanie kabli telekomunikacyjnych i światłowodów. W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Spółdzielnia Socjalna "RAZEM", ksenger@kepice.pl, ul. Niepodległości 6, 77-230, Kępice, kraj/woj. pomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.