Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa traktu żywieniowego

Przedmiot:

Przebudowa traktu żywieniowego

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al Racławickie 23
20-049 Lublin
powiat: Lublin
Tel.: 261 18 32 00 Fax: 261 18 32 77
zamowienia.publ@1wszk.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa traktu żywieniowego 1. WSzKzP SPZOZ w Lublinie".
3. Określenie przedmiotu dialogu technicznego.
Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie specjalistycznej wiedzy technicznej, sposobu realizacji zamówienia, rozwiązań technicznych i technologicznych, opisu warunków umowy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa traktu żywieniowego 1. WSzKzP SPZOZ w Lublinie".

Specyfikacja:
Regulamin prowadzenia dialogu technicznego dostępny jest na stronie internetowej www.1wszk.pl zakładka ,,Dialog techniczny".

Składanie ofert:
7. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym:
1) Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają prawidłowo wypełnione
i podpisane zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym (załącznik nr 1) wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się w zgłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Zapraszający przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach:
a) elektroniczne na adres: zamowienia.publ@1wszk.pl
b) faksem na nr: 261 18 32 03
3) Termin składania zgłoszeń: 13.06.2019 r. do godz.10:00
4) Zapraszający nie jest zobowiązany do dopuszczenia do dialogu technicznego podmiotów.
które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
5) Dialog techniczny prowadzony będzie w siedzibie Zapraszającego. O proponowanym terminie
spotkania każdy zainteresowany poinformowany zostanie w formie elektronicznej lub faksem - na adres wskazany w zgłoszeniu.

Wymagania:
4. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie dialogu technicznego, o którym mowa w art.31 a. ustawy Prawo zamówień publicznych. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie konsultacji z zainteresowanymi Wykonawcami w budynku nr 1 pokój nr 108 przy Al. Racławickich 44. Regulamin prowadzenia dialogu technicznego dostępny jest na stronie internetowej www.1wszk.pl zakładka ,,Dialog techniczny".
5. Tematyka dialogu technicznego.
Zapraszający w trakcie dialogu będzie oczekiwał uzyskania ;nformacji dotyczących:
1) zaproponowania sposobu realizacji zamówienia.
2) rozwiązań technicznych
3) rozwiązań technologicznych
4) oszacowania Kosztów przedsięwzec a prace projeKtowe prace budowlane i instalacyjne oraz kosztów wyposażenia*
5) przygotowania harmonogramu przedsięwzięcia czas projektowania uzyskania niezbędnych uzgodnień czas wykonania prac budowlanych, czas dostawy, czas wdrożenia szkoleń 6) proponowanych urządzeń czasu ich dostawy montażu instalacji
7) możliwopść zaprojektowania nowego układu funkcjonalnego traktu żywieniowego uwzględniającego istniejące instalacje bez przeobócwy
8)okresu oraz warunków gwaracji na wybrane prace oraz proponowane wyposażenie
9) przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz innych informacji niezbędnych do udzjelenia przyszłego zamówienia,
10) szczegółowych warunków realizacji kontraktu
6. Podmioty mogące ubiegać się o dopuszczenie do udziału w dialogu.
Do dialogu będą zaproszeni maksymalnie 3 uczestnicy spośród złożonych zgłoszeń Wykonawców. Kryterium wyboru będzie oparte na doświadczeniu potencjalnych uczestników, oceniana będzie ilość wykonanych realizacji polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy traktu żywieniowego ( kuchni szpitalnej) w ilości co najmniej trzech realizacji, w ciągu ostatnich pięciu lat o wartości min.3 500 000,00 zł każda w jednym obiekcie, na podstawie dołączonego do zgłoszenia wykazu wykonanych robót i wyposażenia wraz z podaniem ich wartości i daty wykonania.
8. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi i nie może stanowić podstawy do wezwania Zapraszającego do udzjelenia zamówienia.

Uwagi:
2. Podstawa prawna.
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a. - 31 d. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
10. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia
Załączniki:
Załącznik Nr 1 - zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym Załącznik Nr 2 - warunki oraz zasady udziału w dialogu technicznym Załącznik nr 3 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Kontakt:
9. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w dialogu technicznym jest:
a) pod względem formalnym - Joanna Bakulska , Andrzej Mirski tel./faks: 261 18 32 03
b) pod względem merytorycznym - Iwona Trojan, tel. 609 417 155.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.