Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw

Przedmiot:

Modernizacja nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (centrala) 22 4436000 fax. 22 4436011
ursus.wir@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w Przedszkolu
nr 200 przy ul. Balbinki 1 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące
mieć wpływ na cenę oferty:
Załącznik nr 3: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
Załącznik nr 3a: Załącznik do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot.
Załącznik nr 4: Przedmiar robót.

Dokument nr: WIR/3/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 14.06.2019 r., godz. 14:00.
Oferty można składać:
elektronicznie na adres: ursus.wir@um.warszawa.pl
Oferta będzie rozpatrywana przez zamawiającego, jeżeli zamawiający otrzyma
ją przed terminem składania ofert określonym w Ogłoszeniu.
Komórka organizacyjna Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
realizująca wydatek: Wydział Infrastruktury

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 30.08.2019 r.

Wymagania:
Kryterium/kryteria oceny ofert:
1. 100% cena
2. Dostawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na wykonaniu remontu, budowy lub przebudowy
placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej o wartości nie mniejszej niż
60 000 zł brutto.
3. Oferty, które zostaną złożone bez dokumentów potwierdzających
spełnienie warunku wymienionego w pkt. 2 zostaną odrzucone ze
względów formalnych.
Termin związania ofertą: 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z Ogłoszeniem.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, zamawiający informuje na stronie
internetowej Urzędu, na której zostało zamieszczone Ogłoszenie, o wyborze
oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia bez podawania
przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Ogłoszenia w każdym czasie
bez podawania przyczyn.
6. W sprawach nie ujętych w Ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Anna Rudnicka tel.: (22) 443-60-85;
e-mail: a.rudnicka@um.warszawa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.