Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa elementów małej architektury

Przedmiot:

Dostawa elementów małej architektury

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mysłakowice
ul. Szkolna 5
58-533 Mysłakowice
powiat: jeleniogórski
tel.: 75-64-39-960; fax: 75-64-39-999.
techniczny@myslakowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mysłakowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. ,,Dostawa elementów małej architektury do Gminy Mysłakowice" z siedzibą przy ul. Szkolnej 5 w Mysłakowicach wymienionych poniżej: 1. Ławki betonowe z oparciem w ilości 24 kompletów według poniższych parametrów:
1) Wysokość całkowita : 80 cm
2) Wysokość siedziska : 45 cm
3) Długość : 210 cm
4) Szerokość : 45 cm
5) Grubość desek : 4 cm
6) Waga : ok. 200 kg
7) Podstawy z betonu płukanego, kolor kamień rzeczny barwiony na czerwono
8) Siedzisko wraz z oparciem wykonane z drewna iglastego malowanego lakierobejcą, kolor palisander
9) Montowanie za pomocą kotew przytwierdzonych na stałe do betonowych elementów.
2. Kosze betonowe na śmieci w kolorze kamień rzeczny barwiony na czerwono w ilości 28 sztuk:
1) Wysokość całkowita 60 cm;
2) Długość x szerokość: 45 x 45 cm;
3) Pojemność 40 litrów;
4) Opróżnianie: poprzez wyjęcie wkładu z popielniczką;
5) Materiał z betonu płukanego w kolorze kamień rzeczny barwiony na czerwono.

Dokument nr: RGK.7021.2.2019.MM

Składanie ofert:
1. Oferta należy złożyć przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 14.06.2019 r. godz. 10:00.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy lub zlecenia.
X. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie ,,skanu" zawierającego podpisy Wykonawcy na adres e-mail techniczny@myslakowice.pl
2. W tytule e-mail należy wpisać: Oferta na usługę pn. ,,Dostawa elementów małej architektury do Gminy Mysłakowice".

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.07.2019 r. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się protokolarne przekazanie przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy posiadający stosowne uprawnienia, jeżeli są wymagane przepisami prawa.
VI. Forma rozliczenia:
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zamówienia na podstawie protokołów odbioru oraz faktury/rachunku.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia. Przykładowy formularz oferty znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Opis i graficzna wizualizacja wycenionych w ofercie elementów małej architektury.

Uwagi:
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 Euro bez podatku VAT. Postępowanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mysłakowice Nr 0050.58.2017 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 Euro bez podatku VAT w Urzędzie Gminy Mysłakowice i jednostkach podległych", Zarządzenia Nr 0050.74.2017 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 17.08.2017r. zmieniającego zarządzenie w sprawie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 Euro bez podatku VAT w Urzędzie Gminy Mysłakowice i jednostkach podległych", oraz art. 4 pkt 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1986).
IX. Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający ustala 1 kryterium wyboru oferty:
Cena oferty = cena minimalna * 100%
cena badana
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. Cena ofertowa ma zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
3. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 75-64-39-963.
4. Osobą do kontaktu jest Marek Marczewski - inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.