Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
4922z ostatnich 7 dni
17887z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dobór, dostawa wraz z montażem nowego kotła gazowego oraz demontaż istniejącego kotła...

Przedmiot:

Dobór, dostawa wraz z montażem nowego kotła gazowego oraz demontaż istniejącego kotła gazowego

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kultury w Rudnej
ul. Wesoła 13
59-305 Rudna
powiat: lubiński
Tel. 76 746 42 49
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa wraz z montażem nowego kotła gazowego oraz demontaż istniejącego
kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w m. Wysokie, podległej Centrum Kultury w Rudnej.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
- demontaż istniejącego kotła gazowego typu Torus Economic XWT 26 kW - kocioł dwufunkcyjny wiszący
- dobór, dostawa i montaż fabrycznie nowego kotła (Immergas, ew. Saunier Duval) o odpowiednich parametrach: kocioł
gazowy dwufunkcyjny wiszący, z otwartą komorą spalania, moc 26 kW
- udzielenie gwarancji i przeszkolenie pracownika świetlicy w zakresie obsługi.

Otwarcie ofert: Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 17.06.2019 r.
w biurze Centrum Kultury w Rudnej.

Składanie ofert:
VI Termin składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 14.06.2019 r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji
1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2019 r.

Wymagania:
IV. Warunki realizacji
1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty (cena zakupu, dostawy, montażu kotła, ceny robót
towarzyszących tj. demontażu starego kotła itp.) związane z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne dla
zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji.
2. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert
nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania
zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz pozostawienia zapytania ofertowego bez wyboru Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji z Wykonawcami.
5. Wskazana wizja lokalna po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy. Ofertę
należy dostarczyć do Centrum Kultury w Rudnej:
- osobiście lub pocztą na adres: Centrum Kultury w Rudnej ul. Wesoła 13, 59-305 Rudna z dopiskiem: ,,Dostawa
i montaż kotła gazowego - Wysokie"
- przesłać mailem na adres ckwr@ckwr.eu w tytule maila wpisując: ,,Dostawa i montaż kotła gazowego - Wysokie"
VII Kryteria wyboru oferty
Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto.
VIII Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto i wartość brutto, zgodnie z podanymi jednostkami miary oraz wartość
całego zamówienia. Oferta musi być opatrzona datą oraz podpisami i pieczęcią upoważnionych osób.
Do oferty należy dołączyć informacje dotyczące typu oferowanego pieca, jego parametry techniczne.
Bernard Langner
Dyrektor Centrum Kultury w Rudnej
Rudna, dnia 11.06.2019 r.FORMULARZ OFERTY
na dobór, dostawę i montaż kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w m. Wysokie

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.