Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
4922z ostatnich 7 dni
17887z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana i montaż nowej stolarki okiennej

Przedmiot:

Wymiana i montaż nowej stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Michałowa reprezentujący Gminę Michałowo
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo
powiat: białostocki
Tel.: 85 713 17 781
sekretariat@michalowo.eu
Województwo: podlaskie
Miasto: Michałowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 4 mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 1"
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV wraz z montażem parapetów i obróbką, w 4 mieszkaniach komunalnych w budynku wielorodzinnym nr 1 położonym na Osiedlu Bondary, gm. Michałowo.
3. Zakres zadania obejmuje:

Wymiana i montaż w bloku nr 1:

- mieszkanie nr 6: 5 okien, 1 drzwi balkonowe,

- mieszkanie nr 7: 5 okien, 1 drzwi balkonowe,

- mieszkanie nr 13: 4 okna, 1 drzwi balkonowe,

- mieszkanie nr 14: 4 okna, 1 drzwi balkonowe;

oraz montaż i obróbka parapetów w w/w mieszkaniach.

Dokument nr: IG.7031.47.2019.BT

Specyfikacja:
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11

16 - 050 Michałowo,

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu można składać do dnia 14.06.2019r. do godz. 10.00 na adres email: sekretariat@michalowo.eu lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 - biuro podawcze z dopiskiem na kopercie:

Oferta na: ,,Wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 4 mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 1"

Miejsce i termin realizacji:
termin realizacji zamówienia do dnia 05.07.2019r.

Wymagania:
Wymagany okres gwarancji na wykonanie pracy (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla całego zakresu zamówienia.
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do wykonania pomiarów otworów okiennych w poszczególnych mieszkaniach.

Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia

4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

warunki płatności: przelewem na konto bankowe, termin płatności 14 dni od odbioru i otrzymania faktury,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w częściach,
termin realizacji zamówienia do dnia 05.07.2019r.
6. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg zał. nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:

,,Wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 4 mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 1"

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1;
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2;

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Bożena Tomaszewska

Tel.: 85 713 17 781

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.