Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia, namiotów i stołów

Przedmiot:

Usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia, namiotów i stołów

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
powiat: opolski
tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109 fax: 77 42 12 073
ug@turawa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Turawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia z obsługą, namiotów i stołów - rozstawienie i złożenie po zakończonej imprezie - na potrzeby Ekopikniku - Jezioro Średnie w Turawie - 30.06.2019r.
2. Wymagania:
1) Minimalne wymiary sceny 5mx5m,
2) Oświetlenie typu scenicznego,
3) Nagłośnienie - zestaw minimum 2 głośniki niskotonowe + 2 głośniki wysoko/średnio-tonowe+ 2 odsłuchy, mikrofony bezprzewodowe na statywach, możliwość odtwarzania płyt CD oraz nośników mp3.
4) Minimalna wielkość namiotu: 9mx6 m,
5) Minimalna Ilość stołów: 10 kompletów,
6) Obsługa urządzeń i sprzętu - od godz. 13.00 do godz. maksymalnie 19.00 w dniu 30.06.2018r., z zastrzeżeniem że rozpoczęcie ekopikniku planowane jest na godz. 13.00, dlatego wymaga się od Wykonawcy gotowość od godz. 12.00,
7) Miejsce dostawy/montażu i demontażu - wskazane przez Zamawiającego - Jezioro Średnie w Turawie, teren boiska przy plaży - plac imprez.
8) Zamawiający żąda, aby sprzęt posiadał wymagane prawem certyfikaty, i może być używany przy tego typu imprezach. Na tą okoliczność Wykonawca składa Oświadczenie, będące integralną częścią niniejszego Zapytania Ofertowego - Załącznik nr 2.

Dokument nr: OŚ.II.042.10.2019

Specyfikacja:
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c 46-045 Turawa, w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00-16.00, wt. - pt. 7.00-15.00), tel. 77 4212 072 fax 77 4212 073, e-mail: ug@turawa.pl.
Szczegółowych informacji udziela: Pan Adam Bochenek - tel.508 789 591, e-mail: ug@turawa.pl.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia: 14.06.2019r. do godziny 15:00.
w siedzibie Zamawiającego - w Sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie ul. Opolska 39c, piętro l-sze, pokój nr 30 lub e-mailem na adres: ug@turawa.pl z adnotacją: ,,Usługa wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia, namiotów i stołów na potrzeby Ekopikniku - Jezioro Średnie w Turawie - 30.06.2019r."
Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2018r. Dz. U. poz. 1986 z późn. zm).

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce i termin realizacji zamówienia: 30 czerwca 2019r. Jezioro Średnie w Turawie. teren boiska przy plaży - plac imprez.

Wymagania:
4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zamawianych sprzętów: sceny, oświetlenia, nagłośnienia, namiotu i stołów - wskazanych w Zapytaniu Ofertowym.
4) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń i sprzętu zgodnych pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa.
6. Kryteria wyboru:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA -100%
7. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt posiada wymagane prawem certyfikaty i może być używany przy tego typu imprezach.
2) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu umiejętności, wg wzoru - Załącznik Nr 3
Dokument wyżej wymieniony winien być dołączony do oferty.
8. Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być czytelne, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2) W ofercie realizacji w/w usług określić należy cenę w taki sposób, aby obejmowała ona wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie oraz inne wymagane przepisami prawa.
3) Ofertę na całość przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy załączonym do niniejszego zapytania.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.