Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu podstawowego tj. okresowej kontroli rocznej obiektów mostowych

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu podstawowego tj. okresowej kontroli rocznej obiektów mostowych

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
powiat: lwówecki
tel./faks 75 - 644-28-72
zdplwowek@rcs.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lwówek Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu podstawowego tj. okresowej kontroli rocznej 129 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady, kładki) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego, w oparciu o art.20 pkt. 10) ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2068 ze zm.) oraz zgodnie z art.62 ust.l pkt. 1) ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1202 za zm.), polegającej na dokonaniu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu, jak również określeniu warunków bezpiecznej eksploatacji oraz potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania i remontów.
Wykaz obiektów mostowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
W ramach zadania wykonawca dokona dokładnego sprawdzenia stanu technicznego wskazanych obiektów mostowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym dokona weryfikacji cech oraz wskaże usterki, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przeglądem należy objąć również otoczenie obiektu, instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska oraz rejestracja zmian powstałych w czasie użytkowania. W wyniku przeglądu wykonawca obowiązany jest do określenia:
o uszkodzeń obiektu, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,
o uszkodzeń obiektu, które mogą spowodować katastrofę budowlaną,
o warunków bezpiecznego użytkowania obiektu,
o uszkodzeń obiektu, które powinny zostać usunięte w ramach planu bieżącego utrzymania lub w trybie awaryjnym,
o uszkodzeń instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
o uszkodzeń wyposażenia,
o uszkodzeń zamocowań lub osłon urządzeń obcych, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników drogi lub obiektowi inżynierskiemu, celem wezwania właścicieli tych urządzeń do przeprowadzenia kontroli i usunięcia uszkodzeń,
o wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu,
o potrzeby wykonania przeglądu rozszerzonego lub szczegółowego poza harmonogramem przeglądów,
o potrzeby wykonania ekspertyzy stanu technicznego obiektu albo jego części.
W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do:
1) wykonania przeglądu wszystkich obiektów mostowych w terenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym instrukcji;
2) sporządzenia niezbędnej dokumentacji - protokoły, wykazy potrzeb, zbiorcze zestawienie;
3) wykonania dokładnej dokumentacji fotograficznej - całego obiektu oraz podstawowych elementów obiektu takich jak płyta (góra dół), podpory, balustrady, skrzydełka. Zamawiający wymaga dokładnego sfotografowania każdego rodzaju ewentualnych uszkodzeń/ zauważonych nieprawidłowości (min. 15 zdjęć na obiekt). Zdjęcia należy zapisać na nośniku CD (zdjęcia muszą być ponumerowane i zapisane w odrębnych folderach dla danego obiektu).
4) dokonania odpowiednich wpisów w książkach obiektów mostowych, w tym w rozdziale III książki obiektu mostowego dokonać wpisu w zakresie robót wymagających bezwzględnej naprawy. W przypadku braku takiej konieczności również dokonać stosownego wpisu.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane zgodnie z ,,Instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych drogowych obiektów inżynierskich", stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Zapisy zawarte w załączonym projekcie umowy są integralną częścią niniejszego zapytania i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty cenowej.
Termin płatności - 30 dni.

CPV: 71.63.14.50-9

Dokument nr: SI.221-9/19

Otwarcie ofert: 6. Publiczne otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 14.06.2019r. o godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, I piętro (pok. nr 3).

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2019r. do godz. 8:45.
2. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, I piętro - sekretariat (pok. nr 2).

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - do 30 października 2019r.

Wymagania:
7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres wykonawcy oraz cenę ofertową i inne kryteria (jeżeli dotyczy).
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Kontakt:
4. Osoba upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach zawiązanych z niniejszym postępowaniem jest: Katarzyna Piaskowska, e-mail zdplwowek@rcs.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.