Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH TYP US 1,2

Przedmiot:

DOSTAWA PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH TYP US 1,2

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
76 847 87 78
malgorzata.machaj@mercus.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=430947
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH TYP US 1,2
Opis postępowania 1)DOSTAWA PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH TYP US 1,2 (1200/100V/V moc15VA,KL.1,NAPIĘCIE PROBIERCZE 6kV )
2) Wymagana dokumentacja techniczna (CE/WE, certyfikaty, atesty,karty katalogowe produktów;
3)dokumenty wymagane przy składaniu oferty :dokument potwierdzający oryginalność produktu)
4) Miejsce i oczekiwany i/lub wymagany termin:
w terminie do 30-06-2019 ;do magazynu Mercusa
. Magazyn przyjmuje dostawy od godziny 6:00 do godziny 13:00.
Grupa asortymentowa K0203 - przekładniki prądowe i napięciowe
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/HZ3/19/66945

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=430947

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-06-14 08:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-06-13 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=430947

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
4) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 12 zasad wyboru wykonawców na rzecz KGHM Polska Miedź S.
Postanowienia umowy/ zlecenia Warunki dostawy:
1. Miejsce świadczenia :
2. Gwarancja: 12 miesięcy od dnia przekazania do użytkownika lecz nie dłużej niż 15 miesięcy od daty dostawy do odbiorcy,
3. Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,
4. Dokumenty wymagane przy odbiorze: Deklaracje zgodności WE/CE, instrukcja obsługi w j.polskim, itp.
5. Kary umowne: zgodnie z warunkami dla zamówień zakupu opublikowanymi na stronie http://www.mercus.com.pl
6. Termin obowiązywania cen: do momentu realizacji całościowego zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na zamienniki
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
WARUNKI_ZAKUPU_dla_zamówień_MERC.2015.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Małgorzata
Nazwisko: Machaj
Ulica: ul. Kopalniana 11
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: malgorzata.machaj@mercus.com.pl
Telefon: 76 847 87 78

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.