Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
4922z ostatnich 7 dni
17887z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa budynku

Przedmiot:

Rozbudowa budynku

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
powiat: staszowski
tel. 158 642 014, faks 158 643 261
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Staszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: ,,Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie" realizowana w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów"
Przedmiotowe zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowalnych do zamówienia podstawowego pn.: ,,Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie" realizowana w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów" realizowanego zgodnie z umową Nr 14/BZP/8/IPP/2018 z dnia 23.03.2018 roku i obejmuje m.in.: - wykonanie oświetlenia awaryjnego, - przebudowę rury spustowej przy łączniku z dobudowaną częścią budynku, oraz inne konieczne do wykonania prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia

CPV: 45310000-3, 45000000-7, 45453000-7

Dokument nr: 550119729-N-2019, BZP.271.18.3.2019.III

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia przedmiotowego zamówienia. Zamówienie podstawowe obejmowało rozbudowę budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 5917/20 i 5917/102, w zakresie obejmującym m.in.: 1) dobudowę pomieszczeń przedszkolnych od strony wschodniej istniejącego budynku na poziomie parteru (pow. zab. ok. 383, 64 m2), wraz z przebudową części istniejącej w celu funkcjonalnego połączenia z częścią dobudowaną; 2) wykonanie instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej w części dobudowanej i wymianę instalacji c.o. i c. w.u. w części istniejącej, 3) przebudowę przyłączy: gazu niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, elektrycznego oraz przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej; 2) zagospodarowanie terenu wokół budynku (m.in. chodniki, utwardzenie terenu, ogrodzenie), oraz przeniesienie kolidujących elementów placu zabaw. Przedmiotowe zamówienie obejmowałoby: - wykonanie oświetlenia awaryjnego, - przebudowę rury spustowej przy łączniku z dobudowaną częścią budynku, oraz inne konieczne do wykonania prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Dopuszczalność udzielenia przedmiotowego zamówienia wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Pzp: - wykonanie zamówienia powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu TRANS-ENERGO POŁANIEC Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec, - zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, - zamówienie przewidziane było w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, - zrealizowano zamówienie podstawowe (umowa Nr 14/BZP/8/IPP/2018 z dnia 23.03.2018 roku) na kwotę brutto: 1 086 993, 78 zł, (netto: 883 734, 78 zł) oraz zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego (umowa Nr 80/BZP/73/IPP/2018 z dnia 28.12.2018r.) na kwotę brutto: 35 178,03 zł (netto: 28 600,02 zł), - całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia podstawowego, wartość niniejszego zamówienia stanowi kwotę netto: 1 583,65 zł (słownie zł: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy 65/100),

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe TRANS-ENERGO Połaniec Sp. z o.o., , Zawada 26, 28-230, Połaniec, kraj/woj. świętokrzyskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.