Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
4922z ostatnich 7 dni
17887z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Powierzchniowe utrwalenie dróg

Przedmiot:

Powierzchniowe utrwalenie dróg

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie
ul. ul. Transportowa 1
63-700 Krotoszyn
powiat: krotoszyński
tel. 627 226 531, faks 627 226 531
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Krotoszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego
Przedmiotem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jest podpisanie umowy (udzielenie zamówienia) z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego roboty budowlane branży drogowej określone w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako : 45233141-9 -roboty w zakresie konserwacji dróg polegające na bieżącej konserwacji dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie powiatu krotoszyńskiego. Do pojedynczego powierzchniowego utrwalenia dróg należy zastosować kationową modyfikowaną emulsję asfaltową C69BP3PU i grys bazaltowy klasy I gat. I o uziarnieniu 5/8 mm natomiast do podwójnego powierzchniowego utrwalenia dróg należy zastosować kationową modyfikowaną emulsję asfaltową C69BP3PU i grysy bazaltowe klasy I gat. I o uziarnieniu 5/8 mm i 8/11 mm. Kationowa modyfikowana emulsja asfaltowa C69BP3PU musi posiadać aktualną deklarację własności użytkowych o dopuszczeniu do stosowania na drogach i odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13808. Grysy bazaltowe płukane klasy I gat. I frakcji 5/8 i 8/11 powinny odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13043 oraz posiadać aktualną deklarację własności użytkowych. Roboty te należy wykonać za pomocą specjalistycznego sprzętu - kombajnu do powierzchniowych utrwaleń. Rozłożoną warstwę należy wałować walcem ogumionym w celu wciśnięcia ziaren w emulsję . Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu powierzchniowego utrwalenia dróg wyznaczone odcinki należy oczyścić z zalegających zanieczyszczeń przy pomocy mechanicznych szczotek wykonanych z twardych elementów czyszczących . Pojedyncze i podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powinno charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami grysów dobrze osadzonymi w emulsji, tworzącymi wyraźną grubą makroteksturę. Przy właściwym dozowaniu grysów mogą wystąpić minimalne jego zloty (rzędu 5% ilości rozłożonych grysów).Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu z Komisją ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych. W projekcie organizacji ruchu należy przewidzieć ograniczenie prędkości od 30 do 40 km/h. Na cały okres robót, aż do czasu usunięcia luźnego kruszywa, Wykonawca spowoduje ograniczenie prędkości od 30 do 40 km /h.Przedmiot postępowania obejmuje następujące odcinki dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego: I. POJEDYNCZE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE - odcinek drogi powiatowej nr 4925 P Kobylin-Rębiechów na powierzchni: 1550 m2 -odcinek drogi powiatowej nr 5129 P Zduny -Kobylin na powierzchni : 800 m2 -odcinek drogi powiatowej nr 5141P Ustków -Benice na powierzchni: 12.265 m2 -odcinek drogi powiatowej nr 5159P Jasne Pole -Orpiszew na powierzchni : 2750 m2 - odcinek drogi powiatowej nr 5159 P Tomnice -Krotoszyn na powierzchni : 3250 m2 Umniejsza się powierzchnię - odcinek drogi powiatowej nr 5158P Roszki-Różopole umniejsza się do powierzchni : 2.556 m2. Podwójne powierzchniowe utrwalenie -droga powiatowa nr 5140P Kaniew- Wronów-Benice na powierzchni : 438 m2 - droga powiatowa nr 5146P Borzęcice- Sapieżyn na powierzchni: 2790 m2 Nie uwzględnia się Nie uwzględnia się odcinka drogi powiatowej nr 5155P Rozdrażew- Rozdrażewek ze względu na brak dofinansowania z Gminy Rozdrażew na powierzchni : 1925 m2

Dokument nr: 550120032-N-2019, PZD-04/109/2019 , l.dz.478/2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67ust.1pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W wyniku podjętych uchwał przez : 1. Radę Miejską w Krotoszynie (uchwała nr VIII/82/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowania zadania polegającego na powierzchniowym utrwaleniu dróg na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, 2.Radę Miejską w Koźminie Wielkopolskim (uchwała nr IV.27.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2019 roku na dofinansowanie powierzchniowego utrwalenia drogi Nr 5146P w Sapieżynie, 3.Radę Miejską w Zdunach (uchwała nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowania zadania polegającego remoncie dróg na terenie gminy Zduny, 4.Radę Miejską w Kobylinie (uchwała nr VI/54/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krotoszyńskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie remontu drogi Kobylin -Rębiechów poprzez powierzchniowe utrwalenie.Wobec powyższego postanowiono zwiększyć zakres zadania. Podstawa prawna: art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp -Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego. Konieczność wykonania w/w robót wynika z protokołu konieczności spisanego w dniu 12.06.2019 r.. Powtórzenie podobnych robót budowlanych zostało przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 06.02.2019 r. PZD-04/109/2019 , l.dz.478/2019, a także przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP z dnia 06.02.2019 r. pod numerem 510796-N-2019.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Usługowo-Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, wojtkowiak59@o2.pl, ul. Ogrodowa 59, 63-700, Krotoszyn , kraj/woj. wielkopolskie

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.