Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonaniu ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań...

Przedmiot:

Wykonaniu ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. (91) 43 05 211, Fax. (91) 43 05 201
magdalena.obuchowicz.szczecin@rdos.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZEZNANIE RYNKU- SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA polegającego na wykonaniu ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 5 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. ,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych", dla 3 obszarów Natura 2000 złokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego: Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006, Wzgórza Bukowe PLH320020, Dolna Odra PLH320037, w podziale na 3 części
Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą: wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 5 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS. 02.04.00-00-0191/16pn. ,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych ", dla 3 obszarów Natura 2000 złokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego: Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006, Wzgórza Bukowe PLH320020, Dolna Odra PLH320037, w podziale na 3 części
? Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części.
? Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego szacowania.
III. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia, którego dotyczy niniejsze badanie rynku został opisany w załączniku nr 1.

Dokument nr: WOPN-PK.082.3.2017.MO

Składanie ofert:
Kalkulacja cenowa powinna być złożona do dnia 12 lipca 2019 r. do godz. 10:00 w formie wypełnionego Formularza ofertowego (stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego badania rynku) z podaniem znaku sprawy: WOPN-PK.082.3.2017.MO. Ofertę można złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną
- e-mailem na adres: magdalena.obuchowicz.szczecin@rdos.gov.pl
- faxem na nr 91 43-05-201,
- w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, z dopiskiem ,,BANK DANYCH"

Wymagania:
? Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: na jedną, kilka, lub wszystkie części zamówienia.
? Planowany termin realizacji zamówienia obejmuje okres od daty zawarcia umowy do: ? w zakresie części: I, II, III - 30 listopada 2021 r.
UWAGA!!!
NINIEJSZA INFORMACJA NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO, JAK RÓWNIEŻ NIE JEST OGŁOSZENIEM W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. INFORMACJA TA MA NA CELU WYŁĄCZNIE ROZPOZNANIE RYNKU I UZYSKANIE WIEDZY NT. KOSZTÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Oferta musi być podpisana przez upoważnionego Przedstawiciela lub Przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, tel.: 91 43-05-200, fax. 91 43-05-201,
adres e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl.
2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie badania rynku, w wyniku którego zostanie oszacowana wartość zamówienia.
3. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia niniejszego badania rynku, w wyniku którego zostanie oszacowana wartość zamówienia.
5. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie badania rynku.
6. Dane udostępnione przez Wykonawcę mogą podlegać udostępnieniu stronie trzeciej, na jej wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7. Dane udostępnione przez Wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.