Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3626z ostatnich 7 dni
15493z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Przedmiot:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Stromiec
ul. Piaski 4
26-804 Stromiec
powiat: białobrzeski
tel.48 619 10 20 w.214
ugstromiec@ugstromiec.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stromiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stromcu
Gmina Stromiec prosi o składanie ofert dot. ,,Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Stromcu" polegającej na dobudowaniu zespołu filtracyjnego
Cel: polepszenie jakości wody i zwiększenie przepustowości Opis techniczny istniejący:
o Ilość filtrów na SUW - 3szt. Aquatech
o Średnica filtrów -1600 mm
o Napowietrzanie wody surowej - ciśnieniowe - mieszacz wodno powietrzny 1400 mm
o Ilość stopni filtracji - jeden stopień
o Ilość stopni pompowania - dwa stopnie
o Płukanie filtrów - powietrzem + woda uzdatniona
o złoże katalityczne :
Zestawienie prac do wykonania w ramach zadania:
1. Wykonanie podestu pod aerator
a. beton C25/30,
b. wymiary podestu 180x180 cm, h = 20 cm
c. zbrojenie - krata 170x170 cm, drut 14 mm, krata 20 x 20 cm
2. Dostawa filtra Dnl600
a. zbiornik filtra średnica 1600 mm,
b. wysokość płaszcza 1500 mm
c. drenaż lateralny
d. wlot, wylot DN 100 w dennicy dolnej i górnej
e. zawory membranowe pneumatyczne dnlOO - 2 szt., dn65 - 3 szt., dn50 - 1 szt.
f. rotametr 2" z zaworem regulacyjnym zakres 4-30 m3/h
g. złoże filtracyjne 1. brausztynowo-katalityczne o granulacji 0,5 - 1,5mm - 60 cm,
h. żwir filtracyjny o granulacji 0,8 - 1,4 mm - 40cm
i. warstwy podtrzymujące
3. Dostawa mieszacza dynamicznego rurowego DN 150 stal nierdzewna. Mieszacz ten ma zwiększyć skuteczność napowietrzania, pozwala na zwiększenie wydajności SUW, zwiększyć skuteczność usuwania żelaza i manganu, wydłużyć żywotność złóż filtracyjnych.
4. Wykonanie montażu dostarczonych urządzeń, materiał PVC-U.
5. Wykonanie nowego sterownia pracą czterech filtrów z kolorowym panelem dotykowym 7" współpracującego z szafą główną zasilającą. Użytkownik ma mieć możliwość zmiany: częstotliwości regeneracji filtrów, godzin rozpoczęcia płukania filtrów, długości trwania cykli płukania filtrów, możliwość załączenia natychmiastowej regeneracji
Wymagana gwarancja na osiągniecie i utrzymanie celu 5 lata.

Dokument nr: ZWS.7021.5.18.2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 12.07.2019r. godz. 10:00
I. Miejsce oraz termin składania ofert
W przypadku zainteresowania zapytaniem ofertowym proszę o złożenie pisemnej oferty w terminie do 12.07.2019r. godz. 10:00. Ofertę należy złożyć formie pisemnej osobiście w Sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Do 30.09.2019 r.

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem oraz posiadają wymagane uprawnienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
5. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres mailowy.
6. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej
8. Płatność w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy uzgodnić szczegóły z Zamawiającym.
Podana cena będzie kwota ryczałtową za wykonanie całego zadania. Przed przygotowaniem oferty zaleca się wizję w terenie na SUW Stromiec.
II. Ocena ofert
Kryterium oceny: Cena ofertowa - 100% .
III. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów przez ogłoszenie na stronie internetowej.

Uwagi:
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod@ugstromiec.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: o Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela p. Izabela Dawidowska pod numerem tel.48 619 10 20 w.214

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.