Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sali lekcyjnej

Przedmiot:

Remont sali lekcyjnej

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 , im. Królowej Jadwigi
ul. Łódzka 117
95-050 Konstantynów Łódzki
powiat: pabianicki
tel./fax: (042)211-19-04, (042)211-11-32
sekretariat@sp1konstantynow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Konstantynów Łódzki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim, z siedzibą przy
ulicy Łódzkiej 117 w Konstantynowie Łódzkim, zaprasza do składania ofert na remont
jednej sali lekcyjnej oraz 1 toalety w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 5/7.
Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, tekst
jednolity (Dz. U. 2017 poz. 1579.)
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont jednej sali lekcyjnej oraz 1 toalety, W Szkole
Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi przy ul. Łódzkiej 5/7. Zaleca się przeprowadzenie
przez potencjalnego wykonawcę wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem ofert.
Szczegółowy zakres prac do wykonania zamieszczony jest w załączniku do zapytania
ofertowego.

Dokument nr: 3/2019

Składanie ofert:
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć ją na formularzu ofertowym
załączonym do zaproszenia. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2019 r.
do godz. 15;00 w formie pisemnej:
- na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim
ul. Łódzka 117 lub Łódzka 5/7
- na adres e-mailowy sekretariat@sp1konstantynow.pl - skan dokumentu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: do 16.08.2019r.

Wymagania:
Kryteria wyboru oferty:
Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
I. Cena o wadze 80 %
II. Poza cenowe kryterium: kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi" o wadze 20 %
Oferty (w każdej z części oddzielnie) będą oceniane wg kryteriów, którym
przyporządkowano,
wg założenia, że 1% = I pkt, następujące wagi:
Lp. Kryterium Maksymalna ilość punktów w kryterium Waga w @
1 Cena (Kc) 80 80%
2 Okres gwarancji jakości i rękojmi 20 20%
Do kryteriów została przypisana waga, określona udziałem procentowym. Zamawiający
będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium
podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów:
Oferta może uzyskać maksymalnie 80 pkt w kryterium cena i 20 pkt. w kryterium okres
gwarancja jakości i rękojmi.
Za najkorzystniejszą ofertę zastanie uznana ta oferta, która otrzyma największą, łączną
liczbę punktów w ramach podanych wyżej kryteriów.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że w Sytuacji przekroczenia środków finansowych zaplanowanych
na realiżację prac remontowych w złożonych ofertach, umowa nie zostanie zawarta.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Jadwiga Czekajewska- kierownik administracyjno-gospodarczy
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim
95-050 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 117
e-mail: sekretariat@sp1konstantynow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.