Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i wymiana dwóch kotłów kondensacyjnych waz z montażem automatyki

Przedmiot:

Dostawa i wymiana dwóch kotłów kondensacyjnych waz z montażem automatyki

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Świebodzicach
ul. Rynek 1
58-160 Świebodzice
powiat: świdnicki
tel. 74 666 95 10
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świebodzice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym
zarządzeniem nr 133/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 8 marca 2019 r. oraz , Wydział
Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Świebodzicach zaprasza do złożenia oferty na
dostawę i wymianę dwóch kotłów kondensacyjnych waz z montażem automatyki w budynku przy ul.
Stefana Żeromskiego 27 w Świebodzicach.
Zakres zadania obejmuje:
1. Demontaż i utylizację istniejących dwóch kotłów kondensacyjnych gazowych.
2. Zakup, dowóz i montaż dwóch nowych kotłów kondensacyjnych.
3. Zakup, montaż i instalacja menadżera kaskady kotłów.
4. Zakup, montaż i instalacja regulatora systemu kaskadowego.
5. Powyższe produkty muszą być zakupione u tego samego producenta.
6. Zakup, dowóz i montaż materiałów instalacyjnych koniecznych do montażu i funkcjonowania kotłów
np. adaptery spalinowe, kolana spalinowe, zawory, kształtki, filtry, przyłącza elastyczne, instalacja
elektryczna automatyki itp.
7. Przeprowadzenie procedury uruchomienia instalacji i sprawdzenie jej szczelności.
Parametry doboru dwóch kotłów kondensacyjnych:
1. Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej.
2. Wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie).
3. Palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6).
4. Kompletny system zabezpieczeń.
5. Współpraca z menadżerami kaskad.
6. Pompa c.o. z automatycznym odpowietrznikiem.
7. Moc cieplna jednego kotła przy temp. 80/60°C od 5 kW do 50 kW.
8. Moc cieplna jednego kotła przy temp. 50/30°C od 6 kW do 50 kW.
9. Obciążenie cieplne jednego kotła od 5,5 kW do 50 kW.
10. Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń: A.
Zakupione kotły kondensacyjne powinne być zgodne z wymaganiami zasadniczymi następujących
dyrektyw (rozporządzeń) wraz z odnośnymi zmianami oraz odpowiednimi normami:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE.
2. 92/42/EWG (Rozporz. MG i P z dnia 20.10.2005 r. - Dz. U. nr 218 poz. 1846 w sprawie zasadniczych
wymagań dot. efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami
ciekłymi lub gazowymi.
3. 2014/30/UE (Ustawa z dnia 13.04.2016 r. Dz. U. 2016, poz. 542) o kompatybilności
elektromagnetycznej.
4. 2014/35/UE (Ustawa z dnia 13.04.2016 r. Dz. U. 2016, poz. 542) w sprawie zasadniczych wymagań
dla sprzętu elektrycznego.
5. Rozporządzeniem Komisji UE nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla ogrzewaczy pomieszczeń wielofunkcyjnych (Dz. U. UE L 239 z dnia 06.09.2013)
Parametry doboru menadżera kaskady kotłów:
1. Menadżer kaskadowy powinien być kompatybilny z pracą dobranych kotłów.
2. Urządzenie powinno być wyposażone w czujnik temperatury zewnętrznej i zasilania.
3. Temperatura działania od 0 do 50°C.
4. Wyświetlacz LCD.
5. Histereza: 0,5 - 5°C.
Parametry doboru regulatora systemu kaskadowego:
1. Urządzenie powinno być kompatybilne z pracą dobranych kotłów.
2. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
3. Zakres nastaw temperatury pokojowej od 7 do 35°C.
4. Napięcie zasilania z kotła.
5. Temperatura działania od 0 do 40°C.
6. Automatycznie regulowana histereza °C.

Dokument nr: OA.2511.1.2019.MT

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 -
Sekretariat, do dnia 12.07.2019 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia do 26 sierpnia 2019 r.

Wymagania:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w
pomieszczeniu kotłowni po uprzednim umówieniu się na przedmiotową wizję.
Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny ryczałtowej za usługę, zawierającej
wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Należy podać cenę w wysokości
brutto (wartość netto i wartość podatku VAT).
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium:
cena 100% za całość przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
Urząd Miejski w Świebodzicach
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

Biuro Podawcze
ul. Stefana Żeromskiego 27 (074) 666-95-00
666-95-55
Sekretariat Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 1
(074) 666-95-17
666-95-18
666-95-43
fax: (074) 666-95-09
e-mail: swiebodzice@swiebodzice.pl

Kontakt:
Sprawę prowadzi:
Małgorzata Frączek, tel. 74 666 95 10

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.