Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:,,Remont drogi gminnej "

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:,,Remont drogi gminnej "

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Starachowice
Radomska 45
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/238857
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:,,Remont drogi gminnej nr 304 035T ul. Dolna od km 0+000 do km 0+267"
Nazwa: Nadzór Inwestorski Opis: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania - w branży drogowej Ilość: 1 [usługa]

Dokument nr: ID 238857

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-07-08 12:13:00
Zakończenie transakcji: 2019-07-12 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/238857

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.: ,,Remont drogi gminnej nr 304 035T ul. Dolna od km 0+000 do km 0+267". Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania - w branży drogowej.
Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,NIP:664-19-09-150, REGON: 291009892
Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z złącznikiem
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 13.12.2019 r. (obejmuje także rozliczenie końcowe nadzorowanych robót budowlanych i w razie potrzeby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie)
Cena ofertowa - wynagrodzenie wykonawcy. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianom.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty publiczno -prawne, w tym podatek VAT a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - koszty uzyskania przychodu i podatek dochodowy. Wszystkie ceny należy podać w PLN, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wynagrodzenie będzie płatne na zasadach określonych w projekcie umowy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków - zgodnie z załącznikiem.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Ofertę zawierającą cenę ofertową brutto, w tym podatek VAT należy złożyć poprzez Platformę Zakupową Open Nexus (platformazakupowa.pl). Termin złożenia ofert do 12 lipiec 2019 r., godz. 10:00.
Opis kryteriów oceny ofert.Kryterium oceny ofert: cena ofertowa - waga kryterium -100 %Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, spełniająca warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia i która zawiera najniższą cenę ofertową.Zamawiający nie przewiduje negocjacji ceny. Informacja o osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą. Miłosz Goliński - telefon -41/ 273 82 71 e-mail: inwestycje@starachowice.eu
Załączniki: Opis przedmiotu zamówienia
Umowa - projekt
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 13.12.2019 r.
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 12.07.2019 r. do godz.10:00.Oferty złożone w innej formie niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus będą podlegać odrzuceniu.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski Starachowice
Radomska 45
27-200 Starachowice
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.