Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana tablicy redukcyjnej gazów medycznych w budynku stacji dializ

Przedmiot:

Wymiana tablicy redukcyjnej gazów medycznych w budynku stacji dializ

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Telefon / fax: 089 53 86 228
zamowienia@wss.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zapytania dotyczy:
Wymiana tablicy redukcyjnej gazów medycznych w budynku stacji dializ
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę tablicy redukcyjnej gazów medycznych w budynku stacji dializ zgodnie z poniższym obmiarem:
Lp.
Opis - instalacja gazów medycznych wraz z pionem do 6 piętra
Jedn. obm.
Ilość
1
Demontaż tablicy redukcyjnej wraz z osprzętem
kpl.
1
2
Włączenie do instalacji ist.
kpl.
1
3
Ścienne tablice poboru gazów medycznych - Tablica redukcyjna O2 montaż (tablica zakupiona przez Zamawiającego)
kpl.
1
4
Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych - komplet prób
kpl.
1
5
Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchania
pkt. pob.
1
6
Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - prób na ciśnienie do 15.0 MPa - pierwsze 30 m - komplet prób
odc. 30 m
1
7
Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie - komplet prób
pkt. pob.
1
8
Oznakowanie instalacji gazów medycznych wraz z wykonaniem instrukcji obsługi
kpl.
1

Dokument nr: DZPZ/333/142/2019

Składanie ofert:
Ofertę cenową w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia 10 lipca 2019 roku na adres poczty e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenie oferty elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku braku możliwości wysłania oferty w formie elektronicznej należy ją wysłać na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9
10 - 561 Olsztyn
z dopiskiem: DZPZ/333/142/2019 - Wymiana tablicy redukcyjnej gazów medycznych w budynku stacji dializ
Uwaga: W przypadku złożenia skanu oferty lub oferty elektronicznej nie należy składać formy papierowej.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
- do 30 dni od dnia udzielenia zamówienia

Wymagania:
V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.
3. Certyfikat gazów medycznych.
VII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
IV. Kryterium oceny ofert
Cena - 100%

Kontakt:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.