Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3626z ostatnich 7 dni
15493z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na...

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na wykonaniu jednej Otwartej Stref Aktywności

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wyszkowski z siedzibq w Wyszkowie
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
powiat: wyszkowski
Kontakt: tel: (29) 743-59-00, 743-59-35 fax: (29) 743-59-33, tel. 29-743-59-04
starostwo@powiat-wyszkowski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na wykonaniu jednej Otwartej Stref Aktywności przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie przy ulicy Świętojańskiej 82, 07-200 Wyszków.
Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji załączonej do zapytania ofertowego nr l/Sz/2019/OSA z dnia 2 lipca 2019 r. na wyłonienie wykonawcy robót - http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php
3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:
1) pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień (łącznie z kontrolowaniem rozliczeń zadania) wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego,
2) udział w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy wykonawcy robót,
3) zapewnienie obecności inspektora nadzoru na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia, czas pracy inspektora winien być dostosowany do pracy Wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego,
4) opiniowanie i przedstawianie do akceptacji przez Zamawiającego i projektanta - wszelkich zmian do projektu, wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych,
5) bieżąca kontrola, zatwierdzanie faktur i dokumentów rozliczeniowych (w tym obmiaru) pod względem merytorycznym i rachunkowym,
6) potwierdzenie zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia, tj. Otwartej Stresy Aktywności, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,
7) sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu ,,protokołów konieczności" dla robót dodatkowych (w tym zamówień dodatkowych i uzupełniających) oraz robót zamiennych,
8) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych (w tym zamówień dodatkowych i uzupełniających) oraz robót zamiennych - pełnienie nadzoru nad tymi robotami,
9) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania,
10) sporządzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji, w tym dla potrzeb instytucji dotującej realizację,
11) przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania -- przejęcia na majątek środków trwałych OT,
12) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (w okresie gwarancji i rękojmi) i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.
13) reprezentowanie interesów Zamawiającego w toku realizacji inwestycji,
14) aktywny udział w odbiorach robót.

Dokument nr: Sz.041.6.2019.0SA

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali zarządu w dniu 11.07.2019 r. o godz. 10:15.

Składanie ofert:
7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój 39 Kancelaria - do dnia 11.07.2019 r. do godz. 10.00 w formie pisemnej osobiście lub listownie. Dopuszcza się przesłanie oferty elektronicznie na adres: starostwo@powiat-wyszkowski.pl lub faksem na nr 29743 59 33.
Decyduje data wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
11. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Jarosław Ćwik - Kierownik Gospodarczy w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, tel. 29-742-61-41 / 512 512 604
Adam Kowalski - Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, tel. 29-743-59-06
Katarzyna Sutkowska - Inspektor ds. wdrażania, realizacji i rozliczeń projektów w Referacie ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, tel. 29-743-59-04

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.