Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenów

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenów

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
ul. ul. Ozimska 19
45-057 Opole
powiat: Opole
tel. 77 443 57 36, faks 77 443 57 39
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie z wolnej ręki na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole, tj: opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego zagospodarowania terenu przy ul. Sobótki w Opolu oraz doposażenie placu zabaw w urządzenia - Etap II terenu przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu
Zadanie 1: Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego zagospodarowania terenu przy ul. Sobótki w Opolu (nr dz. 95 k.m. 13 obręb Bierkowice), stanowiącego własnosć Gminy Opole. Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu (nr dz. 1002, k.m. 16, obręb Gosławice), stanowiącego własność Gminy Opole, polegające na jego doposażeniu w urządzenia - Etap II

CPV: 71220000-6, 37535200-9, 45112723-9, 45112710-5, 45111291-4

Dokument nr: 550139219-N-2019, MZLK.2420.27.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotowe zamówienia należy zakwalifikować jako zamówienia z wolnej ręki. Spełnione zostały bowiem wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie podstawowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne w ramach programu rozwoju placów zabaw w formule zaprojektuj i wybuduj pn. ,,Zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole'' nr sprawy: MZLK.2420.42.2018.BK zostało wszczęte w dniu 20.08.2018r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie to zostało opublikowane w BZP pod numerem 606003-N-2018. Niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniami podstawowymi. Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.7), jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 6 przewidziano udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót zamówień stanowiących nie więcej niż 80% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia podstawowego udzielono Wykonawcy: DELTA CERT sp. z o.o. z siedzibą 35-026 Rzeszów ul. Reformacka 6, w dniu 13.09.2018r. - umowa nr 65/2018 (zadanie 1), 66/2018(zadanie 2) oraz 67/2018(zadanie 3). Wartość zamówienia podstawowego na zadanie 1,2 i 3 netto wynosiła 485 210,00 zł, natomiast wartość niniejszego zamówienia oszacowano na kwotę 36 585,00 zł netto czyli stanowi ono nie więcej niż 80% zamówienia podstawowego (do tej pory udzielono zamówienia na kwotę netto 342 921,84 zł, a 80% to max: 388 168,00 zł), jednocześnie dla wszystkich zadań wartość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przekracza 30 000 euro, tym samym zostały spełnione wszystkie przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA: Zadanie 1: Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego zagospodarowania terenu przy ul. Sobótki w Opolu (nr dz. 95 k.m. 13 obręb Bierkowice), stanowiącego własnosć Gminy Opole.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
DELTA CERT sp.z o.o., , ul. Powstańców Listopadowych 29c/7, 35-606, Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie

NAZWA: Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu (nr dz. 1002, k.m. 16, obręb Gosławice), stanowiącego własność Gminy Opole, polegające na jego doposażeniu w urządzenia - Etap II.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
DELTA CERT sp.z o.o., , ul. Powstańców Listopadowych 29c/7, 35-606, Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.