Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy zasilaczy UPS

Przedmiot:

Dostawy zasilaczy UPS

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Areszt Śledczy w Grójcu
Armii Krajowej 21
05-600 Grójec
powiat: grójecki
(48) 664-20-52 / (48) 664-27-25
dkw_grojec@sw.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grójec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE

Areszt Śledczy w Grójcu (,,Zamawiający")

zaprasza wykonawców do składania ofert

w przedmiocie realizacji dostawy zasilaczy UPS
Rodzaj zamówienia - dostawy
Określenie przedmiotu zamówienia:

Zasilacz UPS APC Smart UPS-X SMX3000HV - 1 szt.
Zasilacz UPS APC SMC1500I-2UC - 1 szt.

Składanie ofert:
Zamawiający określa termin składania ofert w formie pisemnej na dzień 10.07.2019 r. do godz. 1030 na adres e-mail: dkw_grojec@sw.gov.pl,.

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Dostawa będzie zrealizowana do siedziby Aresztu Śledczego w Grójcu, ul Armii Krajowej 21, do dnia 19.07.2019 r.

Wymagania:
Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność z wymaganiami opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamówionych towarów w poszczególnych asortymentach w ramach kwoty wartości zamówienia określonej w umowie

7. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego - magazyn w terminie do dnia 19.07.2019 r.

8. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego, po realizacji zamówienia jednostkowego.

9. Przed dostawą zostanie sporządzona umowa uwzględniająca złożoną ofertę i wymagania zamawiającego.
wraz z ofertą należy przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń, oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty

Uwagi:
Do ogłoszonej procedury wyboru wykonawcy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie poniżej 30 000 euro.

Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- Najniższa cena brutto za całość zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z oferentami są: Radosław Kołodziejczyk , tel. 048/ 664-20-52 wew. 48

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.