Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie podestu obsługowego na wagon/y kolejowy/e + wykonanie podestu do kontroli...

Przedmiot:

Wykonanie podestu obsługowego na wagon/y kolejowy/e + wykonanie podestu do kontroli jakości dostaw

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: COBEX Polska Sp. z o.o. w Raciborzu
Piastowska 29
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
malgorzata.rosiek@cobexgroup.com
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,704765,2b1942cf895a5ead118c42282efd0f83.html
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nowy Sacz - Wykonanie podestu obsługowego na wagon/y kolejowy/e + wykonanie podestu do kontroli jakości dostaw
Treść zmian (aktualizacja):
dodano poz. 020
Wykonanie podestu do kontroli jakości dostaw
Treść zapytania:
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty
Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu ul. Węgierska 188.
Osoba do kontaktu p.Janusz Grochowski tel. 885511957.
Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.
Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają:
Ogólna specyfikacja techniczna
Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne
Wzór umowy w przypadku zastosowania - zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany we wzorze umowy wynikające ze specyfiki zakresu usługi.
Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:
Przekazane materiał jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie COBEX Polska sp. z o.o.
Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.
COBEX nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.
8.Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Nowy Sacz - Wykonanie podestu obsługowego na wagon/y kolejowy/e Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podestu obsługowego zakładanego na wagony kolejowe poruszające się w obrębie budynku surowcowni w Zakładzie COBEX Polska sp. z o.o.w Nowym Sączu.Zakres zadania:Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:Wykonanie podestu z kształtowników stalowych o wymiarach gabarytowych:2200x1000mm;Podest powinien posiadać barierki ochronne o wysokości co najmniej 1100mm, wykonane z profilu kwadratowego 40x40x4mm;U dołu barierek należy wykonać bortnicę z blachy stalowej o wysokości co najmniej 150mm;Podstawę podestu wykonać z profilu prostokątnego o wymiarach co najmniej 70x40x5;Wypełnienie podestu wykonać z kraty pomostowej;Wykonanie haków, które umożliwią założenie podestu na wagon, zastosować profil prostokątny o wymiarach co najmniej 70x40x5 lub inny równoważny, długość haka co najmniej 200mm*;Wykonanie drabiny rozkładanej, zamontowanej wewnątrz podestu, która będzie miała możliwość rozkładania do wnętrza wagonu, Wykonanie drabiny rozkładanej, zamontowanej wewnątrz podestu, która będzie miała możliwość rozkładania do wnętrza wagonu, zastosować profil kwadratowy 40x40x4*;Wykonanie drzwiczek z uchwytem, umożliwiających wejście na podest, z blokadą samoczynnego otwierania;Wykonanie drabiny dostawnej, umożliwiającej wejście na podest;-*Wymiary haków i drabiny rozkładanej- do weryfikacji po otrzymaniu zamówienia.Dodatkowe wymogi Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej według dokumentacji Inwestora:Klasa wykonania konstrukcji:EXC1;Poziom jakości niezgodności spawalniczych: C(wg.ENISO5817);Powłoki malarskie:Stopień jakości przygotowania powierzchni malarskich P1(wg.ENISO12944)-kategoria korozyjności C3; Metoda przygotowania powierzchni malarskich: Sa2(obróbka strumieniowo ścierna wg.PNENISO8501-1); Farba:epoksydowa Fontec oat EP 50 producent:Tikkurila( lub zamiennik) grubość120um, kolor:żółty.Pozostałe uwarunkowania:1.Możliwe udostępnienie koncepcji wykonania podestu po kontakcie z Zamawiającym,2.Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym, 3.Przed wykonaniem podestu należy dokonać weryfikacji wymiarów po konsultacji z Zamawiającym,4.Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy,5.Zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonania konstrukcji,6.Podczas wykonywania robót obowiązuje bezwzględny rygor przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz ,,Ogólnych zasad wykonywania prac na terenie COBEX przez firmy zewnętzrne. Oosba do kontaktu p.Janusz Grochowski tel. 885511957 1 Jednostka działania
2. Zaprojektowanie i wykonanie podestu służącego do kontroli jakości dostaw. Zakres zadania obejmuje: a/projekt i wykonanie podestu dwupoziomowego z profili walcowych; b/ I poziom powinien znajdować się na wysokości ok. 15400 mm nad poziomem posadzki; II poziom powinien znajdować się ok. 4000 mm nad poziomem posadzki; d/ wymiary podestu: długość :8500 mm, szerokość 900 mm; e/ podest powinien posiadać barierki ochronne o wysokości co najmniej 1100mm, wykonane z profilu kwadratowego 40x40x4mm, oraz bortnicę wokół podestu o wysokości co najmniej 150 mm, zarówno na I jak i II poziomie.; -podstawę podestu wykonać z rury prostokątnej o wymiarach co najmniej 120 x 80 x 8; - wsporniki wykonać z rury kwadratowej o wymiarach co najmniej 80x80x8; - wypełnienie podestu wykonać z kraty pomostowej; f/ wykonanie drabiny prowadzącej na II poziom podestu o wysokości ok. 2600 mm; zastosować profil kwadratowy 40x40x4; g/ wykonanie schodów na I poziom podestu; h/ wykonanie drzwiczek z uchwytem, umożliwiających wejście na podest, z blokadą samoczynnego otwierania. Dodatkowe wymagania: 1/ podest powinien spełniać wymagania BHP stawiane podestom roboczym i obsługowym; 2/ wykonanie i montaż konstrukcji stalowej według dokumentacji Inwestora: klasa wykonania: EXC1; poziom jakości niezgodności spawalniczych: C (wg EN ISO 5817); Powłoki malarskie: stopień jakości przygotowania powierzchni malarskich P1 (wg EN ISO 12944) - kategoria korozyjności C3; metoda przygotowania powierzchni malarskich: Sa2 (obróbka strumieniowo ścierna wg PN ISO 8501-1); farba : epoksydowa Fintecoat EP 50 producent Tikkurila (lub zamiennik) grubość 120 mikrom, kolor żółty. Pozostałe uwarunkowania: 1. Możliwe udostępnienie koncepcji wykonania podestu po kontakcie z Zamawiającym; 2. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym; 3. Przed wykonaniem podestu należy dokonać weryfikacji wymiarów po konsultacji z Zamawiającym; 4. Wykonanie całości prac związanych z wykonaniem zadania po stronie Wykonawcy; 5. zwrócić szczególna uwagę na estetykę wykonania konstrukcji; 6. Podczas wykonywania robót obowiązuje bezwzględny rygor przestrzegania przepisów bhp i pppoż oraz Ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie COBEX Polska sp. z o.o. Osoba do kontaktu p.Janusz Grochowski tel. 885 511 957. Termin realizacji 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia. 1 Jednostka działania
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Nowy Sącz - Wykonanie podestu obsługowego na wagon/y kolejowy/e + wykonanie podestu do kontroli jakości dostaw"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z1586/59272/aktualizacja1

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
06- 06- 2019 06: 23
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
12- 07- 2019 15: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
12- 07- 2019 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,704765,2b1942cf895a5ead118c42282efd0f83.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Rosiek
tel:
e-mail: malgorzata.rosiek@cobexgroup.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.