Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3626z ostatnich 7 dni
15493z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja części pomieszczeń

Przedmiot:

Adaptacja części pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krosno Odrzańskie
ul. ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
tel. 683 835 017, faks 683 835 122
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja części pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 na Klub Dziecięcy ,,Maleństwa" w Krośnie Odrzańskim
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac budowlanych w budynku Przedszkola Nr 1 położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Srebrna Góra 2 w zakresie obejmującym:wycinkę istniejącego drzewa w miejscu projektowanego podjazdu dla niepełnosprawnych oraz dwóch drzew w miejscu projektowanego placu manewrowego dla straży pożarnej; demontaż istniejącej stolarki drzewnej oraz dostosowanie otworów do projektowanych skrzydeł drzwiowych; częściowy demontaż okien (okna drewniane będą wymieniane na okna z profili PCV); rozbiórkę istniejących posadzek z płytek, paneli, wykładzin PCV oraz boazerii drewnianej w pom. 01 i części pom. nr 02; demontaż instalacji wod. Kan. C.O. i elektrycznej; rozbiórkę komina wentylacyjnego w pom. nr 04 oraz fragmentu ściany przy tym kominie; wykonanie nadproży kształtowników stalowych w pomieszczeniu Sali zabaw nr pom. 04; rozbiórkę fragmenty ściany zewnętrznej w pom. nr 04 dla wykonania wyjścia na zewnątrz budynku; wyburzenie ścianek działowych w pom. 08,09,10 dla urządzenia nowego pomieszczenia łazienki; wykonanie wyjścia z obu sal zabaw bezpośrednio na zewnątrz budynku; montaż nowej instalacji wod.kan.co i elektrycznej oraz hydrantu wewnętrznego; zabudowa stropów drewnianych systemowa okładziną z płyt regips ognioochronnych w klasie EI60; ułożenie posadzek z paneli podłogowych w klasie ścieralności AC5 oraz posadzek z płyt w klasie 4 ścieralności o fakturze przeciwpoślizgowej; malowanie ścian i sufitów emulsyjną farbą zmywalną; wykonanie do wys. 1,5 m pasa tynku mozaikowego w pomieszczeniu nr 01; wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przed budynkiem po uprzedniej rozbiórce części schodów zewnętrznych; urządzenie placu o powierzchni min. 20x20m o nawierzchni z tłucznia do nawracania samochodu straży pożarnej; ułożenie chodnika szer. 1,5 m z kostki betonowej łączącego plac do nawracania z budynkiem; wykonanie przed budynkiem placu postojowego o nawierzchni z kostki betonowej: ilość stanowisk 5 o wymiarach 2,5x5m oraz 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej 3,6x5 m; montaż typowego daszka z poliwęglanu nad wejściem do pomieszczenia nr 03. Wykonawca zamówienia we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym zorganizuje plac i zaplecze budowy na czas realizacji inwestycji oraz zapewni na własny koszt media (tj. woda/prąd) niezbędne Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót

Dokument nr: 550139914-N-2019, IR.271.25.2019.RS

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art.67 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłyną żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki nie zostały w istotny sposób zmienione. W realizację zadania pn.: ,,Adaptacja części pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 na Klub Dziecięcy ,,Maleństwa" w Krośnie Odrzańskim", Zamawiający przeprowadził postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Na ogłoszone postępowanie nie wpłynęła zadań oferta, zaś w trakcie trwania postępowania przetargowego nie wpłynęły do Zamawiającego żadne pytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Powyższy stan faktyczny należy uznać za uzasadniony przypadek, którego zaistnienie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pozwala na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
"AMS-BUD" Michał Sobierajski, , ul. Zamkowa 5A/10A, 65-086, Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.