Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA

Przedmiot:

REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09, tel. 61 628 65 55
zdm@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia: REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. BUKOWSKA (ODC. WZDŁUŻ BUDYNKU 47-51) W POZNANIU.

Dokument nr: UD.4402.12.J.2019, UD.4402.12.J.2019

Otwarcie ofert: Data, godzina otwarcia ofert: 15.07.2019r. Godzina 12.00

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 12.07.2019r. Godzina: 14.00
Miejsce złożenia ofert: Kancelaria ZDM lub mailowo na adres zdm@zdm.poznan.pl

Miejsce i termin realizacji:
TAK/NIE Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 30.08.2019r.

Wymagania:
. Warunki uczestnictwa:
Wykonawca składa: formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym w oparciu o załącznik nr 1 oraz wykaz robót wykonywanych w okresie 2017-2018 ( co najmniej trzy roboty polegające na wykonaniu remontu chodnika z kostki betonowej brukowej lub płyt betonowych o wartości nie mniejszej niż 50.000 PLN netto każda, w tym jedna z robót wykonana dla ZDM Poznań ) i dokumenty potwierdzające, że wykonane zostały w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac z zatwierdzeniem jej przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie specjalności drogowej, która będzie kierować robotami budowlanymi i pełnić funkcję kierownika budowy. Załączenie oświadczenia - formularza ofertowego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2). Aktualne zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami. Przed złożeniem ofert należy zapoznać się z ,,Wytycznymi dla wykonawców" zawartymi w zakładce zamówienia publiczne na stronie internetowej ZDMu.
Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed 31.10.2018r. - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 31.10.2018r. - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Kontakt:
Kontakt: Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji:
Wydział Remontów i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17, Joanna Zagrodnik tel. 61 628 65 55,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.