Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
411z dziś
3240z ostatnich 7 dni
14368z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Zbąszyniu
ul. Por. Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 0 68 3866 009 wew. 326
urzad@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej
1. Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie wsi Strzyżewo.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu jednego, najkorzystniejszego
cenowo sprzętu spośród dwóch wpisanych do oferty.
Wykaz urządzeń z których wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta:
1) orbitrek
wysokość 1655 mm
długość 1518 mm
szerokość 664 mm
Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/-5%.
2) narty
wysokość 2000 mm
długość 1162 mm
szerokość 641 mm
Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +1-5%.
Materiał: urządzenie powinno być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, dwukrotnie
malowanej proszkowo farbami poliestrowymi.
Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140mm, grubość
ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 40-63 mm i grubości ścianki 3,6mm. Łożyska kulkowe
typu zamkniętego.

Składanie ofert:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 12.07.2019r. na piśmie
w siedzibie Zamawiającego: ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń lub drogą
elektroniczną: urzad@zbaszyn.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 2 tygodnie od dnia
podpisania umowy.

Wymagania:
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Niniejsze zapytanie stanowi
rozpoznanie ceny rynkowej opisanych urządzeń siłowni zewnętrznej. Umowa zawarta
zostanie po uzyskaniu zapewnienia o braku sprzeciwu na realizację inwestycji siłowni
zewnętrznej od tutejszego Starosty Powiatowego.
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
Cena: waga kryterium 100 %
4. Sposób wynagrodzenia za zrealizowanie zadania:
Zadanie rozliczane będzie ryczałtowo.
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli
występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
8. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
9. Termin związania ofertą 60 dni
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej jednostki.
11. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
umowy.

Kontakt:
12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

Klaudia Skotarczyk
tel. 0 68 3866 009 wew. 326

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.