Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3938z ostatnich 7 dni
16489z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Przedmiot:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Data zamieszczenia: 2019-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Czarny Bór
ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór
powiat: wałbrzyski
Telefon: 74 8450139 Fax: 74 8450006
sekretariat@czarny-bor.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Czarny Bór
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 62/1 w Czarnym Borze".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający na przedmiot zamówienia posiada aktualne zaświadczenie z dnia 24.07.2019r. Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, że nie wnosi sprzeciwu do wykonania robót polegających na przebudowie niniejszej drogi.
Określony w tytule przedmiot zamówienia ma na celu poprawę parametrów technicznych istniejącej drogi o statusie wewnętrznej, polegających na wykonaniu: korytowania, nowej podbudowy, nawierzchni drogi ze zjazdami z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami. Początek przebudowy zaczyna się od nawiązania do istniejącej nawierzchni asfaltowej w górę drogi na odcinku 100m i szerokości 2,5m (nawierzchnia z betonu asfaltowego).
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, celem zachowania standardu podstawowego. Szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji przedmiotu zamówienia, w tym:
- opis techniczny,
- opis wykonawczy,
- kosztorys inwestorski
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przy realizacji robót należy zastosować materiały wymienione w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub im równoważne.
Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty w terminie 3 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Dokument nr: GKR.7226.62.2019.IDiK

Składanie ofert:
5. Miejsce, sposób i termin składania zamówienia:
Ofertę należy przekazać/przesłać do siedziby Zamawiającego Gmina Czarny Bór, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis ,,Propozycja cenowa na zadanie pn. ,,Odbudowa drogi gminnej dz. nr 147 w Borównie" lub na adres e-mail: sekretariat@czarny-bor.pl. w terminie do środy 21 sierpnia 2019r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 21 października 2019r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek:
- propozycja cenowa ma obejmować całość zamówienia.
- oferują termin gwarancji i rękojmi: ...60........ miesięcy od daty odbioru końcowego
(w pełnych miesiącach).
6. Kryterium oceny ofert:
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium: najniższa cena.
7. Złożona oferta powinna zawierać:
1) Uzupełniony formularz oferty (z podaniem kwot brutto i netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) - wg załączonego wzoru,
2) Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.