Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń kuchni

Przedmiot:

Remont pomieszczeń kuchni

Data zamieszczenia: 2019-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań
powiat: lubański
tel. + 48 757254173, tel. kom. 797337960 fax +4875725 4775
zamowienia.osssg@strazgraniczna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane dotyczące zadania pn.: ,,Remont pomieszczeń
kuchni w budynku nr 30" Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,
ul. Wojska Polskiego 2.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakres prac do wykonania określają: opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz
przedmiar robót, przedstawiający orientacyjne ilości robót do wykonania (załącznik nr 1.1).
2. Dodatkowe wymagania zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 2)

Składanie ofert:
7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00. osobiście
w siedzibie Zamawiającego: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań, bud. 1-2 pok. nr 4 lub
pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.osssg@strazgraniczna.pl
UWAGA: W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne
upewnienie się pod nr telefonu tel. +48 75 725 4173, 797337960, że została ona przez
Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie
antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia - 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. Kryteria oceny oferty:
cena oferty - 100 %
1. Cena oferty oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
2. Wykonawca w ofercie określi cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
zawierającą w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek
VAT. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia, nie jest
podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter informacyjny.
3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.
4. Zaleca się złożenie oferty wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Oferta musi być czytelna.
8. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodą z treścią zapytania ofertowego
IV. Informacje dotyczące wyboru oferty / opis sposobu wyboru oferty
1. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wymogi określone w zapytaniu ofertowym
z najniższą ceną brutto.
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
V. Inne,
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej
z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także
zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru.

Kontakt:
3. Dodatkowych informacji udziela:
- Pan Andrzej Burek tel. 721 961 461,
- Pan Kazimierz Kliszcz tel. 75 725 4210

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.