Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi z płyt betonowych

Przedmiot:

Przebudowa drogi z płyt betonowych

Data zamieszczenia: 2019-08-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. Por. Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 0 68 3866 009 wew. 326
urzad@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) w formie rozeznania
cenowego zaprasza do składania ofert na:
1. Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Sportowej w Zbąszyniu

Składanie ofert:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 14.08.2019r. na piśmie w siedzibie
Zamawiającego: ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń lub drogą mailową:
urzad@zbaszyn.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 06.12.2019 r.

Wymagania:
4. Sposób wynagrodzenia za zrealizowanie zadania:
Zadanie rozliczane będzie kosztorysowe.
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;
kosztorys ofertowy;
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli
występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
8. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
9. Termin związania ofertą 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej jednostki.
11. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. łączną sumę czterech ofert Zamawiający
zleci realizację przedmiotu umowy.

Uwagi:
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100 %

Kontakt:
12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
- Klaudia Skotarczyk tel. 0 68 3866 009 wew. 326

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.