Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
2829z ostatnich 7 dni
14684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Naprawa kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2019-08-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Pszczynie
ul. ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna
powiat: pszczyński
tel. 324 493 900, faks 324 493 955
Województwo: śląskie
Miasto: Pszczyna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa kanalizacji deszczowej na ul. K. Miarki w Pszczynie
Przedmiotem zamówienia jest naprawa kanalizacji deszczowej na ul. K. Miarki w Pszczynie. W zakres zamówienia wchodzi wymiana istniejącej kanalizacji betonowej od nr 23 do ul. Matejki wraz ze studniami, od ul. Matejki do pierwszej studni istniejącej śr. 400 mm - 74m, dalej do nr 23 średnica 23 mm - 113 m. Zakres robót zostanie wykonany zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych które stanowią integralna cześć umowy

CPV: 45231400-8

Dokument nr: 550169250-N-2019, IZP.271.6.0008.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki, jeżeli zamówienie jest udzielane przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 -3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą zamawiający sprawuje kontrolę o której mowa w lit.a; c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Jedynym udziałowcem Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą: 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 jest Gmina Pszczyna. Akta rejestrowe spółki znajdują się w Sądzie rejonowym Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000109135. PIK Sp. z o.o. została powołana w celu wykonywania zadań własnych gminy Pszczyna o charakterze użyteczności publicznej. Jest podmiotem wewnętrznym Gminy Pszczyna w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), a tym samym zostały spełnione przesłanki dotyczące możliwości powierzenia jej zadań własnych. Gmina Pszczyna sprawuje kontrolę nad PIK Sp. z o.o, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania jej sprawami. Ponad 90% działalności ww. spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę Pszczyna w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący bezpośrednio lub pośrednio do niej. Do zadań tych należą przede wszystkim; zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta i gminy Pszczyna w zakresie dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w ciepło oraz innych usług komunalnych. W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera od odbiorców opłaty, które stanowią w ponad 90% ogólne całkowite dochody spółki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., , ul. Zdrojowa 4, 43-200, Pszczyna, kraj/woj. śląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.