Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: "Udostępnienie dwóch hal namiotowych

Przedmiot:

"Udostępnienie dwóch hal namiotowych

Data zamieszczenia: 2019-08-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: TELEWIZJA POLSKA S.A. MARTA JASIŃSKA
Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon/fax 225478817, faks 225477384
marta.jasinska@tvp.pl
https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3249/postepowanie-otwarte-pn-udostepnienie-dwoch-hal-namiotowych-zraz-z-transportem-wyposazeniem-montazem-i-demontazem-oraz-obsluga-do-audycji-najgorszy-kucharz
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:

Udostępnienie dwóch hal namiotowych zewnętrznych, klimatyzowanych, zapewniających zaplecze gastronomiczne, sanitarne, wraz z montażem, demontażem, obsługą, wyposażeniem, transportem i ubezpieczeniem na czas realizacji programu rozrywkowego ,,Najgorszy kucharz" w dniach 19.08-25.09.2019r. na terenie obiektu Trans Color w Szeligach k/Warszawy - na podstawie Specyfikacji, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia o postępowaniu.
Ewentualne zakwaterowanie po stronie Kontrahenta.
Nazwa postępowania: Postępowanie otwarte pn.: "Udostępnienie dwóch hal namiotowych zraz z transportem, wyposażeniem, montażem i demontażem oraz obsługą do audycji "Najgorszy Kucharz"
Opis postępowania: ?Szanowni Państwo

Informujemy o wszczęciu postępowania zakupowego w trybie postępowania otwartego, pn.: ,,Udostępnienie dwóch hal namiotowych wraz z transportem, wyposażeniem, montażem i demontażem oraz obsługą do audycji "Najgorszy Kucharz" .

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zamieszczona jest na Platformie elektronicznej Zamawiającego w zakładce ,,Regulacje i procedury".

Informacje o postępowaniu, wymagania Zamawiającego oraz sposób realizacji zamówienia zawarte są w opisie jak poniżej, we Wzorze Umowy, Specyfikacji - Załącznik nr 1
i Harmonogramie - Załącznik nr 2 do Umowy. Wszystkie załączniki dostępne są do pobranie dla Oferentów w zakładce ,,Załączniki".

Dokument nr: WNZ-000706/19

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 2019-08-14 13:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3249/po stepowanie-otwarte-pn-udostepnienie-dwoch-hal-namiotowych-zraz-z-transportem-wyposazeniem-mo ntazem-i-demontazem-oraz-obsluga-do-audycji-najgorszy-kucharz
Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2019 roku o godz. 13:00.

Ofertę należy złożyć elektronicznie na Platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie całkowitej ceny netto za realizację całości przedmiotu zamówienia na formularzu elektronicznym. Potwierdzeniem złożenia oferty jest komunikat ,,Oferta została zapisana".

Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2019-08-13 10:30 2019-08-14 13:00

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.
Po upływie w/w terminu, złożenie oferty i dokumentów na Platformie będzie niemożliwe.

UWAGA! Oprócz ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie załącznika (w formacie pliku JPG lub PDF) Szczegółową specyfikację techniczną/kosztorys zawierający:

a) wycenę każdej hali namiotowej osobno;

b)wycenę obsługi każdej hali osobno

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty:

1) Oferent może samodzielnie wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie nowej całkowitej ceny netto za realizację całości przedmiotu zamówienia na formularzu elektronicznym.

2) Oferent może samodzielnie wycofać ofertę poprzez skorzystanie
z polecenia ,,Usuń obecną ofertę" z poziomu zakładki ,,Oferta".

3) Oferent może samodzielnie usunąć i dodać dokumenty na platformie poprzez ich usunięcie/dodanie w formacie pliku pdf lub jpg w zakładce ,,Załączniki".

Oferent nie może skutecznie dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie wyznaczonego terminu do składania ofert.

Zamawiający informuje, że jedynym kryterium oceny ofert o wadze 100 % jest całkowita cena netto za realizację całości Przedmiotu zamówienia.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę Kontrahenta, która uzyska najwyższą ocenę w rankingu złożonych ofert.

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, o których mowa we Wzorze Umowy i pozostałych Załącznikach.

Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena musi być podana w PLN.

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Nie
Domyślna waluta: PLN

Uwagi:
Grupa asortymentowa:
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne
Termin publikacji postępowania 2019-08-13 10:30
Postępowanie testowe Nie
Typ postępowania Otwarte
TELEWIZJA POLSKA S.A.
adres 00-999 Warszawa, Jana Pawła Woronicza 17
powiat Warszawa
województwo Mazowieckie
państwo Polska
telefon/fax 225478817, faks 225477384

Organizator: TELEWIZJA POLSKA S.A.
MARTA JASIŃSKA
marta.jasinska@tvp.pl
Zamawiający: Zakład Główny
Województwo: MAZOWIECKIE
Numer postępowania: WNZ-000706/19

Kontakt:
Osobą uprawnioną po stronie Zamawiającego do kontaktowania się z Kontrahentami w sprawie niniejszego postępowania w zakresie procedury udzielenia zamówienia jest: Marta Jasińska, nr (22) 54-76-037, adres e-mail: Marta.jasinska@tvp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.